Omslagsbild: Alltings mått

Utgivningsdatum: 2012-09-14
Recensionsdatum: 2012-10-10
ISBN: 978-91-1-304433-0

Alltings mått

Humanistisk kunskap i framtidens samhälle
Hur är det samhälle beskaffat som ifrågasätter värdet av humanistisk kunskap? Har människan slutat lyssna till sin egen röst eller har humaniora upphört att skapa angelägen kunskap?

Vid universiteten och i forskningspolitiken har debatten om humaniora länge varit låst i två lika omöjliga positioner. På den ena sidan av en allt djupare klyfta står bildningens och den akademiska frihetens försvarare. De hävdar, från höger lika mycket som från vänster, att humaniora är i kris. Det mesta var enligt denna uppfattning bättre förr, studenterna, forskningen, anslagen och humanioras sociala status.

Den andra positionen anser tvärtom att humaniora saknar eget värde. Perspektivet är instrumentellt och ser all kunskap, och därmed också den humanistiska, som en kortsiktig tillväxtfaktor. När forskning och utbildning ska ges en prislapp i kronor och ören väger därför de humanistiska områdena lätt. Det är en position med stark vind i seglen från vår tids kunskapsideal.

I boken hävdar Anders Ekström och Sverker Sörlin, mot bakgrund av sina gemensamma erfarenheter från ett mycket brett spektrum av humanistiska verksamheter, att båda dessa positioner bygger på en alldeles för begränsad syn på vad humanistisk kunskapsbildning är och kan vara i ett större samhällsperspektiv. Humanistisk kunskap spelar redan en betydligt större roll än vad som sägs och erkänns. Ändå förblir den oftast oartikulerad inom en rad näringar och sektorer i samhället, det gäller till exempel frågor om skola och migration, miljö och turism, sjukvård och jämställdhetsarbete.

I en tid av djupgående omprövningar på ekonomins, miljöns och den globala politikens område uppstår dessutom ett större behov än någonsin av ett kunskapsbegrepp som är gränsöverskridande och integrativt, öppet och förutsättningslöst prövande. Spännande forskningsområden inom humaniora som går djupt in i miljö, medicin, ekonomi och digitala medier växer nu i betydande omfattning fram mellan snarare än inom hävdvunna discipliner och fakulteter. Det påverkar hela vår kunskapskultur och därmed framtidens humaniora.
59 kr Nedladdningsbar bok - Epub
Utgiven: mars 2015
"Framtiden talar för humaniora" "Ekonomer och teknologer har länge varit den akademiska forskningens mest betrodda vägvisare till en gyllene framtid. Med många av Europas samhällen i ekonomisk kris anser nu humanisterna att de borde få chansen att rädda världen." /Mats Granberg
www.nt.se
"en rasande intressant bok" "De har skrivit en rasande intressant bok och jag vill särskilt trycka herrarnas händer för att de så förtjänstfullt lyckas gira bort från alla tradiga diken som det hamnas i när det ska slås slag för humanioras giltighet. /.../Vid gud är vi är betjänta av en attitydförändring! Alltings mått är en stringent pamflett, innehållet är radikalt och ambitiöst. Kritiken är sakligt konstaterande hellre än indignerad och ofta riktad mot de egna leden. Humanister bör inte resignera till mörka kammare – de med billigast hyra – medan andra ägnar sig åt världen. Ekström och Sörlin visar inget av den kutiga rygg vi har blivit vana att se på humanister. I tider av kris, annars med förresten, behöver vi navigera mot stjärnorna, inte mot de föränderliga vågorna omkring oss. Jag hoppas boken får tyngd i debatten."Jenny Maria Nilsson
hbl.fi
"boken borde också intressera de många yrkesgrupper av humanister som arbetar utanför akademien" /UNT "Alltings mått är dock ett genomarbetat försök, att visa på nödvändigheten i att reformera och restaurera för att återföra "den humanistiska kunskapen till samhällets mitt". Jag föreställer mig att Ekströms och Sörlins bok blir föremål för utbildningspolitiska seminarier och konferenser. Men boken borde också intressera de många yrkesgrupper av humanister som arbetar utanför akademien."MarieLouise Samuelsson 
www.unt.se
"genuint spännande" /Skånska Dagbladet "ambitionen att tänka nytt och annorlunda om humaniora är beundransvärd i sig. Bokens bredd och det offensiva och trosvissa tonläget är andra faktorer som bidrar till att göra den genuint spännande."Ola Wihlke

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan, i Stockholm.

Mer om författaren

Anders Ekström är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Mer om författaren

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.

Den här webbplatsen är skyddad av Google Privacy Policy och Terms of Service.