Älskade fascism

"... Strømmen and Arnstad offer an interesting historiographical glimpse into how the public discourse surrounding the nature and contemporary role of fascism is being constructed in Scandinavia following the tragedy of 22 July 2011."

“Yet, when taken together as a complementary unit, Strømmen and Arnstad offer an interesting historiographical glimpse into how the public discourse surrounding the nature and contemporary role of fascism is being constructed in Scandinavia following the tragedy of 22 July 2011.”

 

Matthew Kott, Centre for Russian and Eurasian Studies, Uppsala Universitet recenserar Henrik Arnstads Älskade fasciam: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia (Norstedts 2013) och Øyvind Strømmen’s Den sorte tråden: Europeisk høyreradikalisme fra 1920 til i dag (Oslo: Cappelen Damm, 2013).

"Anders Q Björkman väljer historiska böcker"

"Arnstad tecknar ett porträtt av fascismen – och varnar för att ideologins förförelsekraft har fått ny styrka i vår tid. Vare sig man skriver under på beskrivningen av dagens populistpartier som fascister eller ej, så ger boken insikt om vilka faror som lurar i vår framtid."

 

"'Älskade fascism' heter en intressant bok som utkommit i år." /Maja Hagerman

"”Älskade fascism” heter en intressant bok som utkommit i år. Författaren Henrik Arnstad menar att den högerextremism som finns i Europa i dag är fascism kort och gott – om än i ny förklädnad. Vi känner inte igen den för att vi tror att fascister alltid går klädda i uniform och marscherar på gatorna med antidemokratiska våldsbudskap, som på 1930-talet. Men fascismen bär numera prydlig kostym och lågskor, och återfinns inne i parlamenten. Där känns den igen på sitt budskap – ultranationalism. Tal i uppskruvat tonläge som lovar pånyttfödelse för nationen när alla problem har kastats ut."
Maja Hagerman

 

"Dags att kalla dem vid deras rätta namn"
"Man blir både upplyst och inspirerad" /Respons, 3/2013

"Man blir kort sagt både upplyst och inspirerad att tänka vidare själv. Det är ingen ringa ros. Även om denna recension varit långt ifrån okritisk är det viktigt att till sist poängtera bokens många kvaliteter. Det gäller inte minst Arnstads framställningsform.

Han skriver inte som en (arrogant) ‘Mr Know-All”, som är den berättarform de flesta historiker använder när de skriver populärvetenskap. I stället kombinerar han den historiska framställningen med diskussioner av förklaringar och olika tolkningsmöjligheter.

Det är en berättarform som har respekten för läsaren som utgångspunkt och så ska genren bedrivas i ett öppet, demokratiskt samhälle."
Nils Arne Sørensen, professor i europeisk historia vid Syddansk universitet

"Henrik Arnstads bok rekommenderas för alla som vill studera denna förändring av fascismen."
"En applåd!"

"Detta är det bästa, intressantaste, fräschaste, samt mest nydanande, forskningsbaserade och övertygande jag någonsin läst om ”mysteriet fascism” (mitt uttryck). Om dess rötter, klassbas och ideologi. Med såväl detaljer som tid-rum-översikter. En applåd!"
Hans Norebrink

 

 

"den är väldigt lättläst, gripande, en sugande berättelse" /Magnus Utvik
"Det här är en bok som såväl diskuterar fascismens begreppsvärld och dess historia."

"Vi lever i en tid då det uppenbarligen är möjligt för rasister och fascister att i ord, inte i handling, ta avstånd från dessa idéer. Därför är Arnstads verk välkommet, det söker sig djupt ner i fascismens rotsystem."
Sebastian Bergholm

"en läsvärd redogörelse för fascismens historia" /Dagens Arbete

"Arnstad ger oss en läsvärd redogörelse för fascismens historia. Högst aktuell i vår tid, då samma tankar - under en polerad fasad - återfinns i de flesta europeiska parlament."

"Fascinerande lärorikt om fascismen" /Östgöta-Correspondenten

"I övrigt har Henrik Arnstad skrivit en mycket intressant, lärorik och fascinerande bok. Rekommenderas."
Örjan Abrahamsson

"därför vill jag trycka den här boken i näven på varenda en jag möter."

"Vad som gör det mest värdefullt att läsa Älskade fascism är Henrik Arnstads utredningar av begreppet fascism och hans studier av dagens ultranationalistiska rörelser. Är det någon som snabbt kan berätta vad fascism betyder eller hur dagens fascister ser ut? Henrik Arnstad varnar för att dra ett likhetstecken mellan fascism och ondska i alla former. För att kunna bekämpa båda delarna behöver vi veta vad det är vi bekämpar.

Jag måste också ge honom stilpoäng för tjusiga källor. /.../

Dessvärre ser inte framtiden ut att ljusna om vi ska tro Henrik Arnstad. ”Fascismen riskerar att bli 2000-talets ideologi och förefaller enbart att växa ytterligare.” För att förhindra det behövs kunskap, därför vill jag trycka den här boken i näven på varenda en jag möter."
Camilla Hällbom


 

"Älskade fascism är fängslande läsning."

"Älskade fascism är fängslande läsning. Henrik Arnstad har lyckats skriva en bok som inte bara är intressant utan även medryckande på ett vis som gör det svårt att släppa den ifrån sig. En populärvetenskaplig pageturner som lyckas tillföra något nytt på ett – särskilt om vi räknar all litteratur om nazityskland – fullkomligt söndertjatat område."
Daniel Wiklander

 

"Tankeväckande om fascismens idévärld"

"Henrik Arnstads bok Älskade fascism innehåller en tankeväckande diskussion om fascismens idévärld och bjuder på belysande nedslag i rörelsens historia."
Johan Wilhelmsson

"Jo, det är en elegant skriven bok för politisk eftertanke."

"Det allra bästa med Arnstads bok, som har väldig bredd och noggrannhet, är nog att han förstår vilket skickligt politiskt instrument för makt som många av de fascistiska partierna var. Hur fint de kalibrerade sig gentemot sina allierade och sina fiender, hur de gjorde sig anständiga för att kunna närma sig traditionellt konservativa grupper, hur de systematiskt (och bokstavligt) slog sönder vänstern, hur de målmedvetet erövrade makten. /.../

Jo, det är en elegant skriven bok för politisk eftertanke. Fascismen fick extrem styrka i svaga stater, i länder som nyss fått sin nationella form och där demokratin slets av konvulsioner, tänk Tyskland, Finland, Italien, Ungern. Det är bara att sätta sig ned, läsa och lära. Problemexempel saknas inte i dagens Europa."
Jan-Olov Nyström 

"Henrik Arnstad har skrivit vårens, blir säkert årets, viktigaste bok." /Arbetarbladet

"Författaren Henrik Arnstad har skrivit vårens, blir säkert årets, viktigaste bok. Även om den inte blir mest läst. "Älskade fascism" är en skrämmande historielektion om den ultranationalistiska ideologin som en obotlig cancersvulst i samhällskroppen."
/Arbetarbladet listar sånt och såna som utmärker sig och gjort sig förtjänta i veckan.

"Läsvärt om fascismens historia" /Gotlands Allehanda

"Arnstad är journalist och boken är en journalistisk produkt, inte historievetenskaplig, men det gör den inte mindre läsvärd för det. Tvärtom så är den tillgänglig för alla."
Torsten Daun

"Behovet av Henrik Arnstads bok är stort." /HD

"Behovet av Henrik Arnstads bok är stort.

Det är ett ansvar som han till största delen förvaltar väl. Med imponerande pedagogisk och lätt hand innefattar Arnstad många aspekter av fascismens uppkomst, blomstring, ideologi och forskningsfältet kring den. Framförallt tar han sin populärvetenskapliga uppgift på allvar. Referenserna är många och källorna namnkunniga. Arnstad plöjer igenom ett stort fält forskare som intresserat sig för fascismen, från Sovjettiden fram till i dag. Men den akademiska nivån följs alltid av en grundläggande förklaring: begrepp som "diskurs" och "determinism" förklaras, namnkunniga teoretiker som Foucault och Gramsci får sina tankar pedagogiskt återgivna.

Arnstads sätt att levande, opretentiöst och med läsaren i främsta rummet redogöra för forskningsfält och teorier påminner om bland annat Fanny Ambjörnssons "Rosa - den farliga färgen" och Katrine Kielos "Det enda könet". På samma sätt som deras böcker utgör en ingång till olika delar av slutna teoretiska rum gläntar Arnstad på sociologiska och statsvetenskapliga dörrar. När det dessutom görs med ett relevant innehåll och en genomgående god stilistik är det en välkommen folkbildningsinsats."
Elin Grelsson Almestad

 

"mycket givande läsning" /Trelleborgs Allehanda

""Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia" är på många vis en bok att imponeras av. Ett digert arbete har lagts ner i framställningen. Henrik Arnstad har genom att sammanställa stora delar av den internationella forskningen på området lyckats bra med den svåra uppgiften att skriva en fyrahundrafemtiosidig bok som är förvånansvärt lätt-läst till den sista punkten. Dessutom är hans resonemang stringenta i stort sett hela vägen. Speciellt bra är det i början då vikten av en skarp definition av fascismen som ideologi betonas, för att därigenom kunna skilja äkta fascism från andra företeelser och politiska rörelser som med skällsordet "fascistiska" beskylls för att vara fascism."
Jimmy Vulovic

 

"en sann folkbildningsinsats" /Aftonbladet

"Ur ruinlandskapet reser sig - nu som då - rörelser som lovar att ställa allt till rätta med en renande nationell renässans. Därför är Henrik Arnstads bok Älskade fascism både vältimad och viktig.

Bokens ambitiösa syfte är att fånga och förmedla internationell forskning, för att på så sätt skildra de svartbruna rörelsernas ideologi och historia fram till våra dagar. Det är en sann folkbildningsinsats då ett lättillgängligt svenskt översiktsverk i ämnet saknas."
Fredrik Persson-Lahusen

 

"Älskade fascism" är en viktig byggsten för den förståelsen. I ordets verkliga bemärkelse livsviktig." /Expressen

"Det är en bok som tvingar läsaren att bli vaksam på sina egna vardagliga tankar med fascistoida rötter. /.../

Alla dessa fascismer skildras och analyseras av Henrik Arnstad i en ambitiös och brett upplagd studie över fascismens historia. /.../

Själv blir jag efter avslutad läsning övertygad om att vi bör kalla många av dagens ultranationalistiska främlingsfientliga partier för neofascistiska. Inte som skällsord utan med grund i och kunskap om vad fascismen faktiskt står för. Då måste man först dyka djupt i sörjan för att förstå vad det handlar om, bakom ytliga invektiv. "Älskade fascism" är en viktig byggsten för den förståelsen. I ordets verkliga bemärkelse livsviktig."
Anita Goldman

 

"Viktigt och klargörande om fascismen"

"Henrik Arnstad har skrivit en viktig och klargörande bok som höjer medvetandet om dagens fascism. Man bör läsa den, för sin egen historiska bildnings skull, men också för att få en större insikt om farorna framtiden."
Anders Q Björkman

 

 

"Arnstad: En fascist är ung, våldsam – och man"

"Maskulinitet och dyrkan av manskroppen är centralt i alla tiders fascism. I Mussolinis Italien ställdes storstadens mamma­pojkar mot den starka och våldsamma viljans hjälte. DN publicerar här ett utdrag ur Henrik Arnstads kommande bok ”Älskade fascism”."

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.

Den här webbplatsen är skyddad av Google Privacy Policy och Terms of Service.