Och hon tar inte åt sig hela äran. Här refereras generöst till både kvinnliga och manliga forskare. Frågan man ställer sig är hur det ser ut på litteraturvetenskapliga institutioner idag. Om 70-talet hoppats över i standarverken, vem läser vad och forskar om vem?

Så unga kvinnor, läs Stå i Bredd, på det att ni inte ska gå vilse i utarmande kvinnoideal. Kvinnor har alltid varit värdefulla och utvecklat egenskaper som ni kan dra lärdom av."
Marianne Ekenbjörn