I stort förblir dock Karin Milles lojal mot Agneta. Som läsare kan man efter denna direktkontakt med 1600-taoet inte annat än förfäras över hur lite ett flickebarns liv då aktades."
Anna Rudberg-W