Litteraturens historia i världen

av Bernt Olsson, Ingemar Algulin

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Litteraturens historia i världen är en koncentrerad och levande framställning av världslitteraturens utveckling, alltifrån forntidens religiösa texter till den allra senaste tidens postkoloniala och nyfeministiska litteratur. Med de litterära texterna i centrum ger författarna en engagerad beskrivning av litteraturhistorien.

I denna fjärde och reviderade upplaga, som sträcker sig fram till början av 1990-talet, har kapitlen om den utomeuropeiska litteraturen utökats kraftigt, även om tonvikten fortfarande ligger på den västerländska litteraturen. Texterna har i övrigt kompletterats med författarporträtt och bibliografiska data.

Boken är rikt illustrerad med författarporträtt.

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om

Fler titlar