Handbok i spanska

av Yvonne Blank, Johan Falk

Titeln har tagits över av NE (NE.se) Vad skriver man egentligen i början på brev till spansktalande? Vad är mest korrekt? Hòla? Eller kanske Buenos días? Handbok i spanska tar upp frågor som svenskar ofta har, även de som kan ganska bra spanska.

Att kunna ett språk är mer än att veta vad ord betyder. Språk och kultur, seder och bruk hör ihop, och det är viktigt att veta hur man uttrycker sig i olika sammanhang, vilka uttryck som är lämpliga att använda och vilka som inte bör användas. Boken vänder sig till alla som har grundkunskaper i spanska. Den tar särskilt upp sådant som man kan få svårigheter med som svensktalande, t.ex. lämpliga hälsningsuttryck, spanska motsvarigheter till begrepp som halv och hälften, lagom, mål och avsikt och roliga uttryck som till exempel hacerse el sueco "göra sig svensk" = spela dum.

Dela med andra

  • Tipsa en vänTipsa en vän
  • Blogga omBlogga om