Den kapitalistiska välfärdsstaten

- om den svenska modellens historia och framtid

av Andreas Bergh

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur kunde Sverige gå från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av världens rikaste? Hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder?

Den kapitalistiska välfärdsstaten utgår från ny forskning om institutioners roll för ekonomisk utveckling för att bättre förstå de svenska framgångarna. Här visas också att 1990-talets omfattande reformer i marknadsliberal riktning genomfördes i stor politisk enighet.

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om

Fler titlar