Vårt klimat

- Ekonomi, politik, energi

av Klas Eklund

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >>

Klimatförändringarna är ett faktum. I samband med en ökad medeltemperatur kommer den stora delen av jordens befolkning att få uppleva ökad förekomst av extremt väder och försämrade livsbetingelser. Ingen kommer undgå att påverkas!

Vårt klimat är en bok om hur ekonomiska modeller och styrmedel kan användas för att hantera dagens och framtidens klimatförändringar. Klas Eklund analyserar klimatförändringarnas konsekvenser och visar vilka styrmedel som kan fungera. Det är en central bok för alla som vill nå en ökad förståelse för de frågor vi nu ställs inför och vill kunna vara med i debatten om vad som är lämpligast att göra nu och på längre sikt. Det angår oss alla!
Dela med andra

  • Blogga omBlogga om

Bloggat om boken

Fler titlar