Att förädla information till kunskap

- Lärande och klassrumsarbete i mediesamhället

av Roger Säljö, Anders Jakobsson, Patrik Lilja, Åsa Mäkitalo, Mikaela Åberg

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Digitala världar revolutionerar utbildning och skola.
Hur värderar skolan de förmågor elever utvecklar med hjälp av internet?
Hur sorterar, värderar och utvecklar elever och studenter ny kunskap och förståelse?
Vad är digital litteracitet? Vad skiljer digitala förmågor att hantera text, bild och annan slags information från de källor vi är vana vid i den traditionella användningen av texter?

Sättet att tillägna sig ny och relevant kunskap idag är helt annorlunda än bara för något tiotal år sedan. Effekten på arbetet i skolan och i andra utbildningssammanhang är märkbar. Samtidigt växer frågorna om skolans roll i denna snabba utveckling. Lärare behöver veta mer om hur elever utvecklar förmågor som hjälper dem att förstå och värdera det de möter via digitala medier och i andra källor.

Ett svenskt forskarlag har studerat dessa frågor i en omfattande studie under ledning av professor Roger Säljö. Resultaten publiceras vartefter både internationellt och nationellt.
Att förädla information till kunskap är en populärvetenskaplig bok som vänder sig till lärare, blivande lärare och annan akademisk utbildning.

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om

Fler titlar