Karin Berglund

Jag är journalist och har arbetat 26 år på Dagens Nyheter. Jag började på ekonomiredaktionen med internationell ekonomi som specialitet och blev sedan allmänreporter med särskilt intresse för sociala frågor, intervjuer och kultur i vid mening. Av en ...

Dela med andra

  • Blogga omBlogga om