Vårt värde

"Lyriskt vackert om centrum i periferin. Betyg:5" /Marie Peterson, Icakuriren

Vårt värde

"Jag hoppas verkligen att "Vårt värde" av Katarina Kieri finner vägen till många läsare." /Gefle Dagblad

"Katarina Kieri demonstrerar övertygande att hon på ett oavbrutet fängslande sätt förmår att uttrycka just vad som rör sig i denna unga kvinnas inre då hon - i flera avseenden - lever i ett evigt gränsland. Skildringen av hennes sökande går på djupet.

Det är levande och tränger obarmhärtigt igenom varje form av oberörbarhet eller likgiltighet. Jag hoppas verkligen att "Vårt värde" av Katarina Kieri finner vägen till många läsare."
Crister Enander

Vårt värde

"Hennes vilsna sökande gestaltas konkret och blir dessutom till en själslig lodning som går djupt."

Vårt värde

"... en av höstens verkliga pärlor." /Västerbottens-Kuriren

"Kieri, som hållit imponerande hög densitet i sitt författarskap sedan 1990-talet, uppvisar här sin tydliga särprägel från lyriken och prosaverken för vuxna.

En råbarkad humor buren på detaljstudier av vardagens situationer och objekt ger energi, medan rytm skapas av det suggestiva omkvädet; ”vi visste vårt värde” – mantrat som hugger ner täta påminnelser om hierarkierna i den tid som kunde se förvillande konform ut, med alla rusande mot samma samhällsbygge. Samtidigt finns en glättad hårdhet i formuleringarna, så utsökt komponerade att man aktivt får stanna och söka friktion för att inte glida för lätt igenom romanen. Detta skapar en raffinerad kongenialitet i språket som blir ett skal utan blottor – på samma gång skydd och fängelse för dem som vistas däri, dem som inte behöver ta de sista sidornas parlör till hjälp med meänkielin som plottar ut vägen genom romanen."
Sara Meidell

Vårt värde

"I Vårt värde är hon skarp, arg, rolig, och har mig veterligen aldrig skrivit bättre."

"Kieris "vi" må bitvis nå samma universella höjd som i Walt Whitmans präriehymner, men låter sig samtidigt behändigt jordas i en liten flicka eller möjligen en klunga syskon. Det är mycket fint gjort!" /.../

I händerna på någon annan hade berättelsen lätt kunnat bli för storvulen eller sentimental, men Kieri är för mycket av språklig finmekaniker för att så ska ske."
Petter Lindgren

Vårt värde

"Det finns både vemod och systemkritik i denna tunna volym, så fylld av skarpa iakttagelser och fina formuleringar ..."

Vårt värde

"Varje mening är en juvel, ett viktigt meddelande, en onåbar smärta som har väntat ett helt liv på att dechiffreras." /UNT

"Kieri fäster dessa små, subtila erfarenheter, de som är så svårfångade men ändå lägger sig raklånga över identiteter och liv, i ett språk som går rätt ner i den gemensamma smärtpunkten. Varje mening är en juvel, ett viktigt meddelande, en onåbar smärta som har väntat ett helt liv på att dechiffreras. Och så kryllar boken av humor, och av meänkieli, ett av Sveriges fem minoritetsspråk.

Katarina Kieri skriver en minoritetens erfarenhet med den kollektiva röstens styrka. Att läsa är att höra ropen. Att kapitulera för kraften när många får någonting viktigt sagt. Och själv uppgå i något större."
Elin Cullhed

Vårt värde

"Minus de halsbrytande historierna är denna bok understundom ganska lik Mikael Niemis Populärmusik från Vittula." /Barometern

"Kieris humor är stillsammare och rustikare än Niemis. Och betydligt mera nedtonad. Men den finns där, inte minst i skildringarna av "våra mammor och pappor"."
Jan Karlsson

Morbror Knuts sorgsna leende

"Ringar ansträngningslöst in det som inte sades"

"Katarina Kieris barndomsskildring om flickan Karla som växer upp utan några större besvär, i ständig rörelse mellan mammas finsktalande hemby och den större svensktalande staden, har en fullkomligt charmerande och imponerande egenskap: Den verkar ha få fatt i precis de ögonblick i barndomen där inget och alltihop händer samtidigt."
Jenny Teleman

Morbror Knuts sorgsna leende

"Kieri speglar det enkla och det svåra"

"Morbror Knuts sorgsna leende rekommenderas. Med korta kapitel, oftast inte längre än två, tre sidor och på ett tillgängligt språk speglar författaren det enkla och därmed det svåra. För den skull ska mysfaktorn inte åsidosättas."
Skånska Dagbladet

Morbror Knuts sorgsna leende

"Lysande uppväxtskildring"

"Katarina Kieri, kanske mest känd som poet och barn- och ungdomsboksförfattare, gör med Karla en fullständigt glimrande uppväxtskildring. Karla beskrivs med en djup känsla för barnets integritet men med den vuxna författarens ögon, och Kieri skildrar hennes utveckling från barn via tonåring till vuxen så följsamt att vi nästan inte märker när det sker; precis så som det är i det verkliga livet.

Inte heller är det alldeles uppenbart till en början att romanens språk förändras i takt med Karla; blir mer komplext poetiskt och existentiellt präglat. Här finns omslag i temperament och sinnesstämningar, inslag av milt drastisk humor som i vissa stunder får mig att tänka på Monika Fagerholms uppväxtskildringar, men det är egentligen orättvist att slänga ut en sådan referens när någon är en sådan stor författare i sin egen rätt som Katarina Kieri."
Annina Rabe

Morbror Knuts sorgsna leende

"Dråpligt - och klokt!"

"Varma lyrismer strömmar genom denna berättelse. Prosan är dråplig och genomklok. Kieri visar effekten av den interna koloniseringen i norr där vissa språk (samiska, meänkieli) och företeelser sorterats bort ur historien. Det intressanta är att det marginaliserade knappast behöver någon litterär upprättelse. För zoomar man ut bilden är den karga Byn något av den nordiska litteraturens urscen. Och de buttra, ogifta bröderna är inte bara välbekanta, de är litterära typer av mytiska mått, släkt med Isak i Hamsuns Markens gröda, Torgny Lindgrens bröder i Hummelhonung eller Colin Nutleys sköna brorsor i Änglagård. Även Karla – denna slitstarka, främmande och nerviga flicka – har sina nordiska föregångare, hos Beate Grimsrud, Mirja Unge, Monika Fagerholm.

Mycket känns igen och då är jag ändå uppvuxen bara fyrtio mil norr om Fjollträsk. I begynnelsen åkte vi alla skidor."
Viktoria Jäderling

 

Morbror Knuts sorgsna leende

"Hon skapar gläntor i prosan där poesin får plats"

"Hon skapar gläntor i prosan där poesin får plats. Och jag känner hur hon träffar mig, som norrbottning, rakt i hjärtat med sina korta skildringar av hur kärvhet och sparsamhet med ord skapas i en karg men ändå storslagen miljö. I sådana stunder känns verkligen Katarina Kieri sprungen ur den norrbottniska myllan."
Ingemar Nilsson

Morbror Knuts sorgsna leende

"en ganska så vemodig roman som gör mig alldeles lycklig"

"Tafattheten. Osäkerheten. Utsattheten. Den där känslan av att betrakta sig själv utifrån – och bara vilja rusa därifrån. Sådant är Katarina Kieri mästerlig på att fånga. Inte minst försagdheten: mamman som tröstar med de kärva orden ”Bry dig inte om”, Karla som svarar på allt med ett ”Jag vet”, fastän hon egentligen inte vet just någonting alls. /.../
”Morbror Knuts sorgsna leende” är en ganska så vemodig roman som gör mig alldeles lycklig."
Ann Lingebrandt

Morbror Knuts sorgsna leende

"bjuder in till en tankeväckande läsupplevelse" /Borås Tidning

"I mötet med texten finner man Kieris bakgrund som poet och även hennes erfarenheter från miljöer och självupplevda situationer.
Hon riktar uppmärksamheten mot ett utanförskap som är betydelsebärande och språket som sammanhållande, identitetsskapande men också en skiljelinje mellan människor.
Kieri öppnar en dörr och bjuder in till en tankeväckande läsupplevelse."

Morbror Knuts sorgsna leende

"Drabbande om utanförskap och längtan och tröst"

"Psykologisk lyhördhet och känsla för livets bräcklighet utmärker Katarina Kieri och i den nya romanen, som jag läser som en poetisk bildningsroman, befästs detta. Romanen bubblar av friskhet ur djupet, av vad som formar en människa. /.../
Kieri har skrivit en drabbande roman om utanförskap och längtan och tröst och man måste inte ha rötter i en tvåspråkig del av Sverige för att känna igen sig i Karla och hennes strid med att förena huvud och hjärta."
Marianne Ekenbjörn

Morbror Knuts sorgsna leende

"en allvarligt rolig uppväxtskildring"

"Kieri har skrivit en allvarligt rolig uppväxtskildring om en norrländsk flicka som skolas in i sitt landskaps karghet i en variant på Montesquieus klimatlära."
Eva Ström, författare

Morbror Knuts sorgsna leende

"stor precision och insikt"

"Med stor precision och insikt ger Kieri på så sätt ord åt barnets ordlösa upplevelser av utestängdhet, hjälplöshet och fallna hjältar."
Mikaela Blomqvist

Morbror Knuts sorgsna leende

"Katarina Kieris förmåga att få livet tungt och lätt i samma andetag"

"Katarina Kieri skriver ordkargt om en ordkarg miljö, där den värme som glimtar till blir mer värdefull för att den är så sällsynt. Hennes roman är, för att låna en beskrivning ur texten, ”som en punkt av glödande värme i en hårt kramad snöboll.”"
Kristian Ekenberg

Morbror Knuts sorgsna leende

"till stilen och tonen en finstämd bok"

""Morbor Knuts sorgsna leende" är till stilen och tonen en finstämd bok, de skiftande sinnesstämningarna är återgivna med stor precision, träffsäkert och drabbande. /.../
Det är ett vemodigt porträtt Katarina Kieri tecknar, det är sorgset men ändå löftesrikt genom trotset som ständigt finns där strax under ytan; mörkret är inte alltid av ondo. "Hon var ständigt hungrig, ständigt på jakt efter något. Hon ville ha och hon ville ha mer. Kraften som drev henne framåt var stark, mörk och ihålig.""
Crister Enander

Morbror Knuts sorgsna leende

"en poetisk roman, strålande prosa"

"Med små medel lyckas Kieri skissa upp en mycket levande bild av ett svunnet Sverige. Ändå är det en bild av det vi fortfarande lever i, det arv som vi alla mer eller mindre bär under ytan. Alla har förvisso inte alla de konflikter Karla har, med här finns beröringspunkter för var och en. Kieri avlyssnar tiden mycket väl. Hon beskriver stämningarna med poetisk precision och skärpa. Det känns som om man är där, i det snökalla, småfrysande, någonstans i utkanten av ett ensligt
hyreshusområde i ett gråmörkt 70-tal.
Morbror Knuts sorgsna leende är en poetisk roman, strålande prosa."
Magnus Dahlerus

Morbror Knuts sorgsna leende

"Det blir en 4:a" /Magnus Utvik

Vem vågar sommaren?

Pressröster om Vem vågar sommaren?

"Det är en omärkvärdig märkvärdig roman. Om vardagen, fjuttillvaron, när ingenting händer egentligen, och ändå händer precis allting. Däri ligger Kieris styrka, att med till synes enkla medel styra berättandet och språket på ett sätt som speglar det enkla och därmed det svåra." Borås Tidning

"Med små medel målar Kieri upp stämningar som samtidigt är sköra och så elektrifierade att man tycker sig kunna ta på dem. Emotionellt lyhörd och psykologiskt skarpögd förmår hon gestalta det ordlösa, hur minsta blick och beröring kan utlösa inre skred, hur band kan växa fram ur det som tycks som ingenting. Hon låter oss ta klivet in i en annan människas värld och känna vilsenheten, besvikelserna och det bräckliga hoppet på vår egen hud. Det är inte litet." Kristianstadbladet

Den röda fläcken på fastighetsmäklarens hals

Pressröster om Den röda fläcken på fastighetsmäklarens hals

Det är en oerhört vacker, varsam och vittfamnande centrallyrik Kieri åstadkommer
Amelie Björck, Göteborgs-Posten

I Katarina Kieris lyhörda poesi finns plats för människan som behöver eftertanke och kan konsten att avsmaka skymning och landskap. Den vet en del om sorgens förgreningar, om väntan, dissonanser och oförlöst längtan. I denna turbulenta storm- och tsunamitid upplever jag dess långsamma och sorgsna diktion som egenartat läkande.
Eva Ström, Sydsvenskan

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.