En enastående karriär

"Jag är genuint road under hela läsningen av en roman som balanserar fint mellan rolighet, lätthet och ett medkännande berättande." Malin Ullgren

En enastående karriär

"Martin Engberg har skrivit en satirisk roman om Göteborgs universitet som ett skräckslott där en ung doktorand förvandlas till hämnare. "En enastående karriär" är ett lysande stilprov."

En enastående karriär

"Han gör det i en form och på en prosa som är stilfull men befriad från alla krystade försök att framstå som originell. Förmodligen är det just därför som ”En enastående karriär” blir en sant originell, och faktiskt ganska enastående, roman." John Sjögren

En enastående karriär

"Av detta har Martin Engberg gjort en rapp och humoristisk och samtidigt djupt ironisk berättelse om klass, maktspel och framgångslystnad med en humanistisk forskarmiljö som kuliss."

En enastående karriär

"Sällan har universitetsvärldens intriger, prestigejakt och positioneringskamp skildrats så underhållande som i denna roman."

[...] "Martin Engberg känner miljön inifrån, det är tydligt. Referenserna sitter, namnen både på personer och deras verk är klockrena. Satiren biter." Torbjörn Elensky

En enastående karriär

"En enastående karriär är en roman i flera lager. Här finns en drift med universitetet, en hämndhistoria och innerst berättelsen om en lillebror som gör allt för att bli sedd. [...] Det är så komiskt och samtidigt så hjärtskärande." Ingrid Bosseldal

En enastående karriär

"En smart bok om klass, kultur och det bräckliga jaget."

En enastående karriär

"MMMM"

[...] "Landets misslyckade nördar insuper girigt doften av skam och gamla docenter som vilar tung över Martin Engbergs lättälskade pärla, och garvar rosslande åt skämt inpyrda av bokdamm."

Ta skada

"en berättelse som berör"

"Att Martin Engberg är en styv stilist är ingen nyhet, och prosan är så gott som fläckfri även den här gången. Men med den här romanen har han också skapat en berättelse som berör, på ett helt annat sätt än tidigare, och komplexa karaktärer som etsar sig fast. Och avtrycken de gör är långtifrån angenäma."
Peter Viktorsson

Ta skada

"Slag-i-magenstarkt" /Metro

"Slag-i-magenstarkt om en pojke i övre tonåren som inte verkar få plats någonstans i samhället."
Metro listar veckans favoriter

Ta skada

"Det är som att lyssna på en duktig solist" VLT

"Det som framför allt imponerar i Ta skada är den stilsäkra tonen. Det är som att lyssna på en duktig solist, man är trygg i musiken och kan lugnt ta till sig födet."
Dan Sjögren

 

Ta skada

"Stark skildring av utanförskap"

Ta skada

"Annina Rabe kan inte skaka av sig Martin Engbergs lyckade romanbygge"

"Martin Engberg går med den här romanen in på ett delvis nytt spår efter att tidigare i både debutnovellsamlingen ”Tecknen runt huset” och uppföljarromanen ”Stjärnpalatset” brutit sig utanför den rena realismens ramar. Men trots att inramningen här i högsta grad är realistisk, ner till minsta komocka, finns ändå glidningarna i verklighetsuppfattningen kvar: skillnaden är bara att här sker förskjutningarna inne i Marcus huvud. Och flera dagar efter avslutad läsning dyker spår av hans sätt att uppfatta världen upp i mitt inre, som lätt obehagliga skevheter. Om inte det är tecken på en lyckad roman vet jag inte vad som är det."
Annina Rabe

 

Ta skada

"Ekonomisk med både ord och känslor är prosan effektiv - lite snack, mycket verkstad." /Martina Lowden

"Engbergs riktigt bra roman beskriver alltså inte avvikandet enbart som en personlig egenskap, utan som en kollektiv process.

Ekonomisk med både ord och känslor är prosan effektiv - lite snack, mycket verkstad. Porträttet av Marcus sätter sig i en som oro och värk. Känslan är stark och så stadfast att jag inte övertygas av slutets försiktiga hoppfullhet. Nej, så där går det inte, jag känner ju honom och de andra. Bara enstaka författare låter en komma deras gestalter så nära att man kan säga sånt."
Martina Lowden

Ta skada

"Angelägen roman om att inte riktigt passa in"

"med ”Ta skada” är det som om Engberg har hittat hem till en plats som han visserligen vistats på redan förut, men som han först nu gör helt och fullt till sin. Det är en vacker hemkomst och en spännande byggsten i något som har alla förutsättningar att bli ett betydande författarskap.

Martin Engberg skriver med en osviklig omsorg om språket. Varje ord tycks ha vägts och prövats innan det har bevisat sin nödvändighet och får ta plats i texten. Samtidigt utstrålar prosan en spännande oförutsägbarhet. Oväntade vändningar, egensinniga bilder, stillsamt omvälvande sammanställningar. /.../

Men i slutändan är det ändå inte främst för språket som jag vill rekommendera er att läsa den här romanen. Det är för att den har något angeläget att berätta och för att den tar läsaren med till en ny värld – belägen mitt i den alldeles vanliga."
Eva Johansson

 

 

Ta skada

"en av de författare som verkligen har kapaciteten att vara med och skapa en ny svensk roman som vågar sätta allt på spel"

"Engberg skriver en stringent och ganska kärv prosa med en olycksbådande underström som rotar händelseförloppet i den lantliga miljön och svenska naturen. /.../

”Ta skada” är måhända inte litterärt nyskapande, men Engberg behärskar hantverket och tillgodoser det till synes aldrig sinande behovet av gedigna svenska landsbygdsprosaister. Jag vill gärna säga att detta är en spännande och engagerande roman som inte faller för det förutsägbara och som undviker klichéerna."
Karl Johan Nilsson

Ta skada

"Det är en stark läsning."

"Att Martin Engberg är en styv stilist är ingen nyhet, och prosan är så gott som fläckfri även den här gången. Men med den här romanen har han också skapat en berättelse som berör, på ett helt annat sätt än tidigare, och komplexa karaktärer som etsar sig fast. Och avtrycken de gör är långtifrån angenäma.

Det är nämligen en av romanens främsta egenskaper, att den låter det osympatiska och frånstötande bli allomfattande i stället för ensidigt och förutsägbart."
Peter Viktorsson

Ta skada

"en djupt engagerande berättelse om alienation"

"Engberg har med denna sin tredje bok skapat en djupt engagerande berättelse om en ung man vars alienation och ensamhet jag misstänker angår oss alla. Kanske är det därför min hjärna vägrar släppa honom. Det är nog helt enkelt så att vi måste prata om Marcus."
John Sjögren

 

Ta skada

"en lödig romantext i alldeles egen rätt"

"Martin Engberg uppvisar stark förmåga till inlevelse i Marcus medvetande och drar med oss läsare dit med både obehaglig och obeveklig närvarokänsla. Man fastnar i en irriterande stämning av frustration och tror sig ha fått djup inblick i sämsta sättet att förhålla sig till en människa med dyslexi. Fast Engbergs syfte är knappast så instrumentellt. Existentiellt snarare, och texten rymmer en förtätning och symbolladdning som får nya skikt att öppna sig vid varje omläsning."

 

Ta skada

"Stark och ömsint socialrealism" /Norran

Liten, allvarlig och sparsmakad är Martin Engbergs roman "Ta skada". /.../

Livssituationen är svår, för alla inblandade. Den återges skickligt och välavvägt utan dramatiseringar. Starkt och osentimentalt. Stillsamt släpps vi in i det icke perfekta livets vedermödor."
Inger Lundqvist

 

Stjärnpalatset

"imponerad av författarens trovärdighet och berättarteknik"

"Dock kan jag inte annat än imponeras av Martin Engbergs förmåga att bygga upp denna imaginära framtidsvision så fjärran verkligheten. Också hans berättartekniska skicklighet och hur enastående välkomponerad berättelsen är, fyller mig med beundran. Liksom det faktum att Martin Engberg lyckas genomdriva hela denna abstrakta verklighetsskildring på ett trovärdigt sätt ända in till slutet, till skillnad från många i sin genre."
Maria Nyström

Stjärnpalatset

"En riktigt otäck bladvändare"

"Han använder en klar och exakt vardaglig prosa och ett dämpat och smärtbehärskat jag som just genom sin brist på rättmätig upprördhet får den mest bisarra miljö att kännas självklar. Möjlig, och märkligt välbekant."
Pia Bergström

Stjärnpalatset

"En gnistrande science fiction-kristall"

"Engbergs romandebut är lika fascinerande som intrikat. Stjärnpalatset är en gnistrande science fiction-kristall som ställer vetenskapen och naturen, framtiden och skapelseberättelsen, mot varandra med imponerande skönhet och kraft."
Jonna Fries

Stjärnpalatset

"Äntligen är SF på riktigt" /Maria Küchen

"Lågdynamiskt effektiv spänning och gott språk får mig att läsa vidare, vidare, medan textens ekon far som superstudsbollar i min inre sal av referenser: Linda och Valentin, ”Du sköna nya värld”, kort sagt, allt jag någonsin älskat. /.../En dödlig istid hotar och civilisationen går just före dödsryckningarna tillbaka i sina egna fotspår till ett stadium före postmoderniteten, det känns helt trovärdigt. "
Trelleborgs Allehanda

Stjärnpalatset

"utomordentligt välskriven" /Borås Tidning

"Men, å andra sidan är det här bra underhållning. Det händelseförlopp som utspelar sig mot en bakgrund av det mäktiga, vita landskapet är både spännande och fantasifullt. Dessutom är romanen utomordentligt välskriven och Engberg hittar en effektfullt avskalad, ren och kylig stil som får miljöerna att utkristallisera sig med total skärpa. I sin helhet är Stjärnpalatset en helt klart läsvärd romandebut."
Borås Tidning

Stjärnpalatset

"en imponerande omsorg om detaljerna"

"Författaren ser till att ransonera informationen och låta läsaren sväva i osäkerhet, på samma sätt som drivhusinvånarna lever i ovisshet under sin glaskupa.
Visst är det ett berättargrepp som här och där lyser väl tydligt igenom, men samtidigt lyckas Engberg skruva åt spänningen så att boken blir nästan omöjlig att lägga ifrån sig. Och hans frusna fantasi har en stark suggestionskraft."
Ann Lingebrandt

Stjärnpalatset

"en tankeväckande och poetisk vision"

"Man kan tänka på såväl Orwell som Bradbury som Wells, och se att detta är ett självständigt verk. Jag känner igen min nutid i boken, den ligger som halvt bortglömda rester i tömda boningshus, städer och byar. Utfallet av det vi gör nu visas här som en tankeväckande och poetisk vision."
Arne Johnsson

Stjärnpalatset

"Men ”Stjärnpalatset” ÄR science fiction. Måste vara. Som ett mycket gott föredöme."

"Inledningsvis är boken dunkel – ungefär som Jerker Virdborgs diffusa romanplatser någonstans, någon tid, i Sverige.
Senare associerar jag nog mer till PC Jersilds resonemang om forskning och humanism i ”En levande själ”.
Men författarens styrka ligger främst i hans istidspoetiska bilder, skapelsen av en igenfrusen, uppgivet desperat framtidsvärld. Han målar också ett skärseldsliknande skräckträsk av halvsmälta människokroppar (lite väl mycket Hans Arnold?). Han porträtterar ett barn som växer upp till en ansvarstagande vuxen."
Bodil Juggas

Stjärnpalatset

"Litteraturens lekfullhet"

"Flera av debutens teman återkommer i dagens digra roman: uppluckringen av det postmoderna jagets suveränitet, eller individens unicitet, osäkrandet av dikotomin autentisk-artificiell, eller rentav original-kopia. Intakt är även berättarstilens kombination av omsorgsfullhet och lidelsefrihet, inlevelse och distans."
Jan Karlsson

Stjärnpalatset

"spänning, samhällskritik och berättarglädje"

"För det här är en spännande och stundtals förhäxande roman, där motiv från Jack Finneys klassiker ”The Body Snatchers”, ”Alien” och ”Matrix” behandlas på ett personligt sätt och ympas originellt på den socialt ansvarsdigra svenska berättartradition jag antydde ovan. Man kan därför säga att lekfullheten och den kritiska energin i denna roman förstärker varandra."
Ulf Eriksson

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.

Den här webbplatsen är skyddad av Google Privacy Policy och Terms of Service.