Nora Webster

"Med "Nora Webster" har Colm Tóibín skapat ännu ett starkt och nyanserat kvinnoporträtt; ett som börjar med en ensam spröd violin, men slutar i en hel symfoniorkester där varje liten skiftning är avgörande."

Nora Webster

"Tóibíns storhet finns i den exakta detaljen"

Nora Webster

"Colm Tóibín står i en klass för sig" /UNT

"Språket är avskalat och precist, något som Tóibínöversättaren Erik Andersson varsamt återger, och det äger en saklighet och en distans som ibland för tankarna till Muriel Spark och ibland till Alice Munro. Här händer det mycket i det lilla."
Marta Ronne

Nora Webster

"Colm Tóibín bygger sakta upp spänningen i sin senaste roman "Nora Webster". Det är rasande skickligt gjort."

"Hans prosa är ett under av precision och lyhördhet för vem hon är, vad hon tänker, känner och upplever, vilka konsekvenser det får för andra. Liksom i ”Mästaren” byggs spänningen omsorgsfullt upp med små medel, men det som är viktigast får inte sägas, bara antydas eller anas mellan raderna. Jag vet inte hur karln gör men ”Nora Webster” är en strålande bra roman, skickligt översatt av Erik Andersson."
Tony Samuelsson

Nora Webster

"Mästerligt – när allt brister" /Östgöta Correspondenten

Nora Webster

"Färg, must och humor från Colm Toíbín" /Värmlands Folkblad

"Det låter som en allvarligt och tung berättelse - och det är det givetvis. Men den är skriven med färg, must och humor. Det är en fröjd att lästa om Noras konflikter på jobbet och hennes fajt med en bångstyrig skolföreståndare. Det är också en glad bok. Det går bra för Nora Webster. Hon hittar inte bara tillbaka till sitt gamla jag; hon hittar och utvecklar nya sidor av sin personlighet. Glimten i ögat återkommer.

Erik Anderssons översättning är rytmiskt följsam, klar och träffsäker i tonfallet."
Anders Hjertén

Nora Webster

"Det är vardagligt och värdigt, stillsamt och stort, på samma gång."

Nora Webster

"Styrkeprovet som Tóibín utför är att han förmår ladda detta tillsynes händelsefattiga kvinnoöde med en inre glöd."

"Han berättar till synes rakt upp och ner men med osedvanlig stilistisk skärpa, i utmärkt översättning av Erik Andersson, måste tilläggas. /.../

Det är först mot slutet av Tóibíns roman som jag inser dess snillrika konstruktion: den är som livet självt. För ofta är det just så, att de flesta av livets skeenden bara händer och går över, man går vidare. Det är bara i fiktionens väv de bildar dramaturgisk kurva. Styrkeprovet som Tóibín utför är att han förmår ladda detta tillsynes händelsefattiga kvinnoöde med en inre glöd."
Oline Stig

Nora Webster

"Tóibín och Andersson, vilken kombo!" /Smålänningen

"TÓIBÍN har skapat ett mästerligt porträtt av en kvinna i kris; en kvinna med en komplex personlighet, en sån där person som kan verka skrämmande i sin stadighet, även om hennes inre är i upplösning.

Och så Erik Anderssons översättning. Han lyckas ge atmosfär åt en tid innan de stora politiska upproren briserade.

En tid när man samlades på kvällarna för att lyssna på grammofonmusik och blev "syrak" när nån gjorde nåt dumt. En underbar översättning och en underbar roman."
Ulla Strängberg

Nora Webster

"Tóibín brukar nämnas i Nobelprissammanhang. Nora Webster torde inte ha försämrat hans chanser." /Skånska Dagbladet

"Nora Webster är en roman om Tóibíns egen mamma och det är hans starkaste kvinnoporträtt någonsin. /.../

Nora Webster är en ytterst förtätad historia skriven med ett makalöst vackert språk, som Erik Andersson som skicklig översättare har stor del i."
Thomas Almqvist

Nora Webster

"Det tar bara några sidor så är jag som läsare fast. Känslan av närvaro är total." /Torbjörn Elensky, Tidningen Vi

Marias testamente

"Det är en på många sätt djärv, men också mycket vacker, bok Tóibín skrivit."

Marias testamente

"Det är inte mindre än en fantastisk liten pärla till roman." /Aftonbladet

"Omstörtande eller ej. Det är inte mindre än en fantastisk liten pärla till roman. Helt i klass med Tóibíns förra bok på svenska, En lång vinter. Det är ingen dostojevskijsk feberskrift, utan en stram och samlad. Med Tóibíns Marias ord, när hon beskriver ett innerligt möte med sonen, en prosa likt "rent källvatten som kom ur ensamhet eller sömn eller rent av tystnad och arbete"."
Kristofer Folkhammar

 

Marias testamente

"Colm Tóibín är en mästare. Hans språk är poetiskt, starkt och transparent." /Värmlands Folkblad

"Han förenar fantasi och filosofi, för upp det på en nivå som både är intelligent och intagande. (Bara ett par detaljer: Inte gick man väl i skor på Jesu tid? Eller betalade räkningar... ? ) Hans lilla roman kommer för alltid att förändra bilden av Maria."
Ulla Strängberg

Marias testamente

"'Marias testament' är en vacker liten skrift." /Arbetarbladet

"Det får en särskild klang när världens mest spridda myt omtolkas. De bibliska miljöerna reser sig skarpa som gamla skolplanscher. Men berättelsen skildrar också inträngande en enskild persons vånda och sorg.

Och när allt kommer omkring; kunde det inte lika gärna fått vara Marias lidande som frälste mänskligheten?

De bibliska berättelserna har enorm kulturhistorisk kraft. Colm Tóibín ger oss ett omtumlande extramaterial, som ett sentida tillägg till apokryferna."
Bodil Juggas

Marias testamente

"Och den är makalöst vackert skriven ..."

"”Marias testamente” är en tunn bok, inte mer än 127 sidor, men tillräckligt förtätad och tankeväckande för att kännas mångdubbelt lång. Och den är makalöst vackert skriven: Tóibíns prosa är enkel och exakt, med enstaka meningar som får det att svindla till."
Ann Lingebrandt

 

Marias testamente

"Det skulle inte förvåna om han någon gång i framtiden snubblar över ett Nobelpris."

"Colm Tóibíns bok minner mer i ton och hållning om Pär Lagerkvists gudomliga grubblerier. Prosan är upphöjt vardaglig, samtidigt värdigt framåtskridande. Tóibín är en stor språkkonstnär. Ordvalet är träffsäkert och återhållet exakt, rytmen forsar harmoniskt. Översättaren Erik Andersson har lyckats med ännu en meriterande bedrift genom att ge engelskspråkige Tóibíns vackra prosa en genuin svensk gestalt.
Östen Rosvall

 

Marias testamente

"...en tunn, men omvälvande bok ..."

"”Marias testamente” är en tunn, men omvälvande bok som rör vid religiösa, kulturella och maktpolitiska nervknutar, men det som imponerar allra mest är den musikaliska precisionen i ett språk som ständigt uppehåller sig i ett område nära en hisnande djup tystnad. Draget återkommer i alla hans romaner och det bidrar till göra Colm Tóibíns författarskap till ett av dagens intressantaste. Men det ska också sägas, att överföringen från engelskan kräver en lyhörd översättare och det har han i Erik Andersson."
Pauli Olavi Kuivanen

Marias testamente

"Människan Maria träder fram" /DN

"Så Colm Tóibín vecklar utsökt vackert fram människan Maria som en mycket trovärdig gestalt i ett testamente som gärna kan läggas bredvid det Gamla och det Nya."
Jonas Thente

En lång vinter

"Bedövande vacker och poetisk text" /Rocky nr 8

"Det är en bedövande vacker och poetisk text, i all sin karghet."
Jeanette Thuresson

En lång vinter

"Lysande liten pärla"

"Att läsa ”En lång vinter” är som att ta del av ett komprimerat stycke liv, kanske för att den faktiskt är baserad på en berättelse ur verkligheten som Tóibín fick höra under en av sina återkommande vistelser i Spanien. Ödesmättad som ett grekiskt drama, utan att behöva ta till vare sig dramatiska gester eller stora ord, är den en stillsamt vemodig liten pärla med anmärkningsvärt stark lyster."
Eva Johansson

 

En lång vinter

"Tóibín är rasande skicklig att frammana den emotionella torftigheten och kramar maximal känslomässig spänning ur den minimala intrigen." /Helsingborgs Dagblad

"Erik Anderssons översättning gör full rättvisa åt Tóibíns klara, svalt behärskade språk, som så effektfullt fångar den ekande ödsligheten och lodar de psykologiska bråddjupen."
Ann Lingebrandt

En lång vinter

"Ett språkligt mästerverk och en läsupplevelse med skarpa konturer." /Kersti Bergold, VLT

En lång vinter

"Tät och mångbottnad 'novella'" /Jönköpings-Posten

"Formatet tillåter ingen vårdslöshet eller långtråkighet: det här är en förtätad och flerbottnad berättelse."
Björn Kohlström

En lång vinter

"Colm Tóibíns starkaste berättelse" /Thomas Almqvist, Norra Skåne

En lång vinter

"Betyg 5" /Marie Peterson, Icakuriren

"En enkel intrig med överraskande spänning, fast på ett mer åtskruvat sätt än en deckare. Tóibín skriver avskalat, nästan kargt och håller alla känslor i schack. De drar därunder och bidrar till den starka spänningen."
Marie Peterson

En lång vinter

"Det är en trovärdig och på ett mycket nedtonat sätt gripande berättelse om ensamhet, alienation, längtan och sorg." Nikanor Teratologen, Tidningen Kulturen

En lång vinter

"På klar, liksom renad prosa, briljant översatt av Erik Andersson, berättas här historien om en familjs sönderfall" /Östgöta Correspondenten

"På klar, liksom renad prosa, briljant översatt av Erik Andersson, berättas här historien om en familjs sönderfall i en liten by i spanska Pyrenéerna, någon gång mot slutet av 1950-talet. Ett arkaiskt ödesdrama, som mot en fond av kärv isolering och nyckfull natur kretsar kring en mors försvinnande under en kraftig snöstorm, och det ständigt avbrutna sökandet efter henne."
Margareta Wiman

En lång vinter

"en dovt vacker roman om tystnader" /Aftonbladet

"En lång vinter är en dovt vacker roman om tystnader - de som tiger ihjäl något och de som öser sin tomhet över oss. Den berör mig - som när tung snö dämpat breder ut sig, snarare än som en lavinartad katastrof."
Kristofer Folkhammar

En lång vinter

" ett lysande koncentrat av Colm Tóibíns stil"

""En lång vinter" är som ett lysande koncentrat av Colm Tóibíns stil, där varje ord är valt med omsorg och han sakta och kontrollerat för sin berättelse framåt."
Ingela Rutberg

En lång vinter

"ett kammarspel som utspelas mot ett skickligt tecknat kulisslandskap" /NT

"Det kunde ha blivit schablonmässigt, men Colm Tóibin visade redan i Mästaren prov på en sensibilitet som bär honom förbi den sortens invändningar.

En lång vinter är kanske inte den mest realistiska skildringen av livet i de pyrenéeiska bergen vid femtiotalets slut.
I stället rör det sig om ett kammarspel som utspelas mot ett skickligt tecknat kulisslandskap, men det betyder inte att trovärdigheten i berättelsen går förlorad."
Pauli Olavi Kuivanen

En lång vinter

"Med korta, koncentrerade meningar och en förtätad stämning slår hans berättelse läger i läsarens mentala landskap."

"Tóibín håller klassen från sitt lysande Henry James-porträtt i romanen Mästaren, som eniga kritiker utsåg till moralisk Bookerprisvinnare 2004. Om sinnrikt intrigmakeri inte är hans starkaste sida så förmår han desto bättre fylla texten med emotionell intensitet. Hur han går till väga är inte alldeles enkelt att utröna. Korta, koncentrerade meningar är nog första steget. Den förtätade stämningen som Tóibín så skickligt åstadkommer gör under alla omständigheter att berättelsen En lång vinter resolut och långvarigt slår läger i läsarens mentala landskap."
Tommy Sundin

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Norstedts nyhetsbrev

Nyheter om nya böcker och författare. Utvalda erbjudanden och inbjudningar till författarkvällar. Spännande läsning.

Den här webbplatsen är skyddad av Google Privacy Policy och Terms of Service.