Martin Engberg får ett av de Adlerbertska konststipendierna

Martin Engberg har mottagit ett av de Adlerbertska konststipendierna på 54 000 som utdelas av Sällskapet Gnistan.
onsdag 07 november 2012

Motiveringen lyder: 

"Martin Engberg är novellist och romanförfattare, dessutom redaktör för tidskriften Ord och Bild. Han har en sällsynt förmåga, senast manifesterad i framtidsromanen Stjärnpalatset (2010), att tillföra välkända motiv en extra dimension av något främmande, ägnat att väcka reflexion över våra föreställningar om normalitet och värde."

I februari 2013 kommer Martin Engbergs nya bok Ta skada, ett starkt psykologiskt drama från den svenska landsbygden.