Sex frågor till Cilla och Rolf Börjlind

torsdag 19 september 2013

Ni har skrivit en mängd film- och tv-manus i flera decennier. Vad var det som gjorde att ni ville ge er på att skriva böcker?

Dels utmaningen, dels behovet att leka Gud. Att skriva manus är kul, men det är att ingå i en lång, arbetsam process, där slutresultatet kanske inte alltid är det man själv sett framför sig. Så vi kände ett behov av att få skriva och leverera utan inblandning av andra. Ha kontroll över historien, karaktärerna och språket. Veta att det vi skriver är det som når läsaren. Det fanns också en frihetskänsla i att inte känna sig begränsad av en filmbudget, vi kunde röra oss fritt både i fantasi och geografi. Vi kommer dock att göra en utflykt tillbaka till manusformen när det blir dags att skriva den tv-serie som är planerad för våra tre första böcker om Olivia Rönning och Tom Stilton.

Så vilken var den största skillnaden mot att skriva för film?

Det finns naturligtvis ett antal skillnader i själva formen. Böcker kräver att man skildrar allt det som i film gestaltas av andra än manusförfattarna. Böcker kräver också en specifik språkdräkt och en berättarröst, ett tonläge. Likheterna ligger i konstruktionen av berättelsen, förflyttningen från A till Ö, från gåta till svar. En annan stor skillnad var uppmärksamheten. Som manusförfattare får du mycket sällan motsvarande erkännande för det du presterat.

Var det lättare, svårare, roligare än ni hade trott?

Lättare för att vi hade full kontroll. Svårare för att vi aldrig hade gjort det förut,
varje ny form är alltid en utmaning. Roligare på alla plan.

Var det självklart att det skulle bli just deckare?

Vi älskar att konstruera kriminalhistorier. Vi älskar att skapa karaktärer inom ramen för den genren. Det är en genre vi behärskar. Efter alla år som manusförfattare var det därför självklart för oss att länka vidare till deckare
när vi skulle byta form. Det är också en form som passar bra om man ska arbeta två tillsammans.

Ert samhällsengagemang märks av i era deckare. Är deckarformen särskilt lämplig för samtidskommentarer?

Om man har ambitionen att använda sitt skapande till att beskriva sin samtid så är deckarformen en bra arena. Brott är ofta knutna till aktuella samhällsfenomen i en eller annan form. Med fiktionens hjälp blir det möjligt att synliggöra det osedda, eller det medvetet dolda, på ett både suggestivt och avslöjande sätt. Vår utgångspunkt för en kriminalhistoria är alltid samhällsinriktad, vi söker efter nya omänskligheter – som blir möjliga att beskriva och dramatisera inom ramen för genren.

Tom Stilton, en av era huvudpersoner, är tidigare polis som under en period varit uteliggare. Hur kom ni på honom?

Vi visste från början att vi inte ville bygga våra böcker runt en traditionell polisgrupp på en polisstation. Vi ville skapa ett brett register av karaktärer, som kunde täcka in olika erfarenheter, sprungna ur ålder, samhällsklass, kön, politisk och etnisk tillhörighet och så vidare. Vi ville ha så stora kontraster som möjligt mellan våra huvudpersoner, dels för att kunna skapa maximal temperatur, dels för att kunna röra oss i så kontrastrika miljöer som möjligt. Tom Stilton träffade vi på ett härbärge i utkanten av Stockholm och frågade om han var intresserad av att ställa saker och ting till rätta. Det var han. Med sin bakgrund som dotterson till en säljägare på Rödlöga och sin långa framgångsrika poliskarriär kändes han som ett spännande komplement till den unga polisaspiranten Olivia Rönning. Vi gillar också när man får gestalta en resa, i Stiltons fall från den absoluta botten och uppåt.

----------

Cilla och Rolf Börjlind är Sveriges mest erfarna manusförfattare och ligger bakom de hyllade tv-serierna Graven och Morden. De har också skrivit manus till ett tjugotal Beckfilmer och en mängd andra succéer på tv och vita duken. Deras första bok Springfloden utkom 2012. Den har väckt stor internationell uppmärksamhet och sålts till ett tjugotal länder.