Sveriges Nationalatlas

Sveriges Nationalatlas innehåller drygt 4 800 kartor och beskriver vårt land på ett allsidigt sätt ur geografisk synvinkel. Den består av en bokserie om 22 böcker.

 

Meddelande angående SNA.SE
När Lantmäteriet sålde sin Kartverksamhet tillika SNA och SNA.se till Norstedts Förlag 2008 åtog sig Norstedts att hålla SNA.se igång fram till 2014-06-06. Eftersom Norstedts åtagande nu upphört och ingen intressent har visat intresse för att ta över tjänsten har vi stängt ner SNA.SE. Tjänsten bygger på en gammal teknik vilket gjort att vi inte har möjlighet att driva den vidare.

För mer information eller frågor kan ni kontakta oss på info@sna.se

Aktuella titlar

 • Bergsbruk – gruvor och metallframställning

   
  Den här boken har på kort tid fått två fina utmärkelser! Andra plats i omröstningen "Årets bok om svensk historia" (nättidningen Svensk historia) samt "Årets karta" vid Kartdagarna i Jönköping (arrangör Kartografiska sällskapet).
  Läs mer på kartbutiken.se >>
 • Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

   
  Atlasen har möjliggjorts genom en framsynt donation till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i början av 1900-ta­let från grosshandlaren Moritz Fraenckel.
  Läs mer på kartbutiken.se >>