Svenska akademien från Gustaf III till våra dagar

Författare

Bo Svensén

Svenska akademien från Gustaf III till våra dagar

1998-09-09

Svenska

Läs mer

Beskrivning

Detaljer

Författare

Publiceringsdatum

1998-09-09

Kategori

Övrigt Svenska Akademien

Bokinformation

Språk

Svenska

Originalspråk

Svenska

Format

Inbunden

Produktion

Miljömärkning

Nej

CE-märkning

Nej

Produktdetaljer

ISBN

9789113005683

Antal Sidor

194

Vikt (kg)

0.396

Ryggbredd (mm)

18

Höjd (mm)

218

Bredd (mm)

140

Böcker av författaren

Om boken

Detta är den första bok som ger en samlad och enhetlig beskrivning av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftelsen 1786.

Varje minnespenning avbildas i färg och beskrivs från numismatisk, personhistorisk och kulturhistorisk synpunkt. Särskild uppmärksamhet ägnas sambanden mellan inskriften, dess eventuella förlaga i litteraturen, sinnebilden och den minnestecknade personens egenskaper och livsgärning. Boken är försedd med en utförlig inledning och avslutas med register över de personer som ägnats minnespenningar, inskrifter, citerade latinska författare samt anlitade konstnärer och medaljgravörer.

Läs mer

Bo Svensén

Ärans och minnets valuta

Om boken

Den här boken är tänkt att fylla behovet av en behändig biografisk uppslagsbok. Biografierna, som ges i stolsordning, åtföljs av porträttbilder. Boken är försedd med en inledning, som låter läsaren följa några utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren. Ett alfabetiskt ledamotsregister gör det lättare att hitta i boken.

Läs mer

De Aderton

Bo Svensén

De Aderton

Om boken

Snille och smak ger en bild av Svenska Akademien i dess roll som fristående kulturinstitution, från Gustaf III:s tid till våra dagar. Efter en allmän historisk översikt fokuserar boken på Akademiens tre centrala arbetsfält svenska språket, svenska litteraturen och Nobelpriset i litteratur för att till sist ge läsaren en inblick i Akademiens nutida organisation och verksamhet. Fylliga register av olika slag avslutar boken.

Snille och smak och dess systervolym De Aderton, där ledamöterna står i centrum, ger tillsammans en allsidig presentation av Svenska Akademien både institutionen som sådan och de individer som utgör den, både från historisk synpunkt och i modernt perspektiv.

Läs mer

Snille och smak

Bo Svensén

Snille och smak

Om boken

Svenska Akademien har under årens lopp låtit prägla ett stort antal medaljer, av vilka de årliga minnespenningarna utgör det övervägande flertalet. Minnespenningarna och deras historia har tidigare behandlats i en särskild monografi (Ärans och minnets valuta, Stockholm 2010).

Den här boken tar sikte på Akademiens övriga medaljutgivning - sammanträdesjetonger, prismedaljer, jubileumsmedaljer och hyllningsmedaljer - och utgör därmed ett komplement till boken om minnespenningarna. Syftet har varit att inte bara ge en formell beskrivning av varje medalj utan också tillgodose den kulturhistoriska aspekten genom att skildra de närmare omständigheterna kring medaljernas tillkomst och användning.

Läs mer

Svenska Akademiens jetonger och medaljer

Bo Svensén

Svenska Akademiens jetonger och medaljer

Om boken

En engelskspråkig, förkortad version av författarens tidigare utgivna Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar.

Läs mer

The Swedish Academy and the Nobel Prize in Literature

Bo Svensén

The Swedish Academy and the Nobel Prize in Literature