Tony Allan

Utforska författaren

Tony Allan är historiker, utbildad i Oxford. Han har skrivit och redigerat artiklar för flera stora samlingsverk i historia, arkeologi och mytologi, bland annat åt Time-Life. Han har också skrivit två egna böcker.

Utgivning

Om boken

Under en period på omkring 250 år, från 800 till mitten av 1000-talet, dominerade vikingarna på många sätt utvecklingen i Europa. Man förknippar dem ofta med plundringståg, men de var var lika mycket inriktade på handel och kolonisation. De grundade en stat på Island, och ca 3000 km längre åt sydost bidrog deras verksamhet till uppkomsten av Ryssland. Norska nybyggare skapade de första städerna på Irland, medan svear bedrev handel vid Kaspiska havet och bildade kejsarens livvakt i det sägenomspunna Konstantinopel. I sina långskepp färdades vikingarna längre åt norr och väster än någon annan hade gjort före dem - de bosatte sig på Grönlands västkust och nådde Amerika nästan 500 år före Columbus. Vikingarnas föreställningsvärld dominerades av gudar som på många sätt liknade människor. Främst stod Oden, den allvetande härföraren och strategen. Tor var kämpen utan like i styrka och mod. Frej och hans syster Freja befrämjade fruktbarheten, både i jordbruket och bland människorna. Med hjälp av över 100 färgfotografier och andra bilder ger Vikingar en mångsidig introduktion till en sofistikerad kultur och föreställningsvärld. De utsökta guldsmyckena, de eleganta träsniderierna och de suggestiva stenbilderna kommer till sin rätt i ypperliga bilder. Fina landskapsbilder hjälper till att skapa känsla för tiden och platsen. Genom en väl avvägd förening av bild och text låter boken oss komma nära en länge sedan försvunnen kultur. Avstånd krymper; människor, myter och gudar blir levande på nytt.

Läs mer

Tony Allan

Vikingar