Miljö och hållbarhet

Upptäck Norstedts

En god bok växer på träd.

Redan i skogen och serverhallarna börjar vårt hållbarhetsarbete, som fortsätter i varje steg tills du slår upp boken.

Vi väljer pappersbruk, tryckerier och transportörer med aktivt klimatarbete. Papprets kvalitet och vikt anpassas så att vi fraktar så kort och energisnålt som möjligt. Också ljudböcker påverkar miljön, om än på ett helt annat sätt.

De krav vi ställer i kedjan från bok till läsare och lyssnare ska alla minska klimatavtryck och samtidigt stödja våra övriga hållbarhetsmål. Våra leverantörers anställda ska ha skäliga löner och bra arbetsmiljö. Vi ska bidra till demokratiska värden som läskunnighet, tillgänglighet till böcker och yttrandefrihet. Våra böcker ska ge kunskap och bidra till fritt utbyte av åsikter.

I vår årliga hållbarhetsredovisning berättar vi mer om hur boken du läser bidrar till en positiv utveckling för både människor och miljö.

Ladda ned och läs vår hållbarhetsrapport 2022 här

Ladda ned och läs vår hållbarhetsrapport 2021 här

Ladda ned och läs vår hållbarhetsrapport 2020 här

Ladda ned och läs vår hållbarhetsrapport 2019 här

Hållbar produktion

”Papper, tryck och transport står vardera för ungefär en tredjedel av en boks klimatavtryck, i kedjan från skogen till läsaren. Mest kan vi påverka avtrycket genom att välja vilket papper som boken trycks på.” Läs mer här om hur vi jobbar med en så hållbar bokproduktion som möjligt.

Så beräknar vi våra utsläpp

Yttrandefrihet

”Yttrandefrihet är inte bara att alla ska kunna säga vad de vill. För att det demokratiska samtalet ska fungera krävs också att några läser och lyssnar.” Läs mer om hur vi arbetar för det fria ordet.