Åke Abrahamsson

Foto: Nils Degerman

Utforska författaren

Åke Abrahamsson var fil. dr i historia med inriktning på Stockholm och f.d. antikvarie vid Stockholms stadsmuseum. Han har bl.a. skrivit om 1800-talspressen, hantverkarkulturen, den tidiga arbetarrörelsen, samhällssynen och bilden av Stockholm i konst och fotografi. Åke Abrahamsson var författare till Den gyllene cirkeln - Jazzen på 1960-talet (2002), och Stockholm - en utopisk historia (2004).Åke Abrahamsson avled 2006.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Svante Björkum, Åke Abrahamsson

Stockholm

Om boken

Överallt där jazzintresset hålls levande associeras Stockholm än idag med "The Golden Circle" i ABF-huset på Sveavägen. Likt "Ronnie Scotts" i London, "Blue Note" i Paris och "Montmatre" i Köpenhamn var Gyllene Cirkeln ett jazzens Mecka. För många av dem som gick på Cirkeln var jazzen mer än musik - en livsstil! Cirkelns storhetstid under åren 1962-67 sammanföll med jazzens fulla blomstring, då även den yngre svenska musikgenerationen - många av dem nu döda - nådde sin mognad. Här lyfts alla storheterna fram i helfigur, genom intervjuer och berättande texter, i unika fotografier från tiden. Här framhålls scenens betydelse för det internationella avantgardet: Cecil Taylor, Albert Ayler, Don Cherry, Archie Shepp och Ornette Coleman m.fl. Men också andra stora jazzhändelser lyfts fram, som premiärkonserten med Bud Powell och de många besöken av bopgenerationens giganter, som Dexter Gordon, Art Farmer, Bill Evans, George Russell. Besöken av den äldre generationens jazzmusiker, som Ben Webster och Coleman Hawkins har sin plats. Stort utrymme får också alla de svenska musikerna och kompgrupperna som spelade på Gyllene Cirkeln. Om denna fantastiska period i svenskt musikliv berättar boken i ord och bild samt en medföljande CD med unika liveinspelningar.

Läs mer

Den Gyllene Cirkeln

Åke Abrahamsson

Den Gyllene Cirkeln