Åke Abrahamsson

Foto: Nils Degerman

Utforska författaren

Åke Abrahamsson var fil. dr i historia med inriktning på Stockholm och f.d. antikvarie vid Stockholms stadsmuseum. Han har bl.a. skrivit om 1800-talspressen, hantverkarkulturen, den tidiga arbetarrörelsen, samhällssynen och bilden av Stockholm i konst och fotografi. Åke Abrahamsson var författare till Den gyllene cirkeln - Jazzen på 1960-talet (2002), och Stockholm - en utopisk historia (2004).Åke Abrahamsson avled 2006.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Svante Björkum, Åke Abrahamsson

Stockholm