Irving Babbitt

Utforska författaren

Litteraturvetaren Irving Babbit har framför allt gjort sig känd som filosof och kritiker av det moderna Amerikas livsstil. Icke minst angrep han de drag av maktambition han iakttog i sin tids expansiva USA och kritiserade även avarter inom tidens syn på forskning och utbildning.Hans konservativa humanism blev vägledande för "nyhumanisterna", och hans klassicistiska idéer har spelat en viktig roll för många skönlitterära författare, bland andra T S Elliot. Irving Babbitt upprätthöll under flera decennier en professur i fransk litteratur vid Harvard, och har utgivit: Democracy and Leadership, Literature and the American College, On Being Creative and Other Essays, The Master of Modern French Criticism, The New Laokoon samt Rousseau and Romanticism.

Utgivning

Om boken

Litteraturvetaren Irving Babbitt (1865-1933) har framför allt gjort sig känd som filosof och kritiker av det moderna Amerikas livsstil. Icke minst angrep han de drag av maktambition han iakttog i sin tids expansiva USA och kritiserade även avarter inom tidens syn på forskning och utbildning.
Irving Babbitt kan ses som den konstitutionella demokratins filosof framför andra i sin tid. Han såg ett klart samband mellan den civiliserade människans förmåga att lägga band på sina spontana impulser och det konstitutionella styresskicket. Genom sitt idérika och konsekventa försvar för klassisk moderation och demokratisk självuppfostran kom Babbitt att utmana tidens litterära moden, t ex dess l´art pour l´art-attityd samt pragmatism, freudianism och vitalism. I den tidiga kapitalsmens USA väckte han mångas vrede genom sin uppriktighet och sin väl underbyggda kulturkritik. Men hans inflytande på amerikansk litteratur och historieskrivning blev stort och hans idéer spreds via en krets av framstående studenter, bl a poeten T S Eliot och författaren och journalisten Walter Lippman. Babbit skriver ledigt och är rättfram, med både bister och mild humor. Han ger konkreta exempel, har glasklara formuleringar och är ofta underhållande. Boken innehåller uppsatser ur tre av Babbits böcker. En introduktion har skrivits av översättaren Carl Johan Ljungberg.

Läs mer

Irving Babbitt

Etik, demokrati och ledarskap