Correlli Barnett

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Hitlers generaler ställdes inför ett moraliskt val av ett slag som ledare i demokratiskt styrda stater aldrig möter. De reagerade alla olika, alltifrån Becks modiga motstånd, von Sengers tysta avståndstagande, Rommels vaknande insikt, Jodls passiva fatalism till Keitels hundlika eftergivenhet. Boken skildrar ingående detta dilemma och ger också ett ovanligt inifrånperspektiv på alla tyska fronter under andra världskriget. Correlli Barnett är en framstående brittisk militärhistoriker som här svarar för urval och redigering. Övriga författare (från England, USA och Tyskland) är historiker med militärhistoria som specialitet med undantag av några som är högre officerare. Alla har publicerat flera verk inom det militärhistoriska området.

Läs mer

Correlli Barnett

Hitlers generaler