Gösta Bergman

Utforska författaren

Gösta Bergman  (1894-1984) var lingvist, språkforskare och kåsör. Han ansvarade för skolradion inom dåvarande Radiotjänst 1929-1933.  Gösta Bergman var sekreterare i Svenska språknämnden och chef för Institutet för svensk språkvård 1945-1961.  Han uppbar sedan 1957 professors namn.

Utgivning

Om boken

Vill du veta varifrån vi har fått ord som allmoge, cigarr, dilemma, ekivok, fadd, gylf, huligan, ironi, jeans, knarkarkvart, lakrits, malström, nisch, odör, pamp, raggare, sadism, tambur...

Dessa ord och ytterligare ca 2 000 avhandlar Gösta Bergman i sin klassiska bok, en guldgruva för alla språkintresserade. Gösta Bergman (1894-1984), en av vårt lands mest framstående språkmän, ansvarade för skolradion hos dåvarande Radiotjänst 1929-33 och var 1954-61 chef för Institutet för svensk språkvård. I många år underhöll han Dagens Nyheters läsare med de kåserier om ords ursprung som han sedan samlade i denna bok.

Läs mer

Gösta Bergman

Ord med historia