Barbro Blehr

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Det handlar om etnologerna - de nya experterna i det mångkulturella Sverige - och deras makt och inflytande på politiken. Till dem som på 70-talet omdanade ämnet folklivsforskning till etnologi hörde Åke Daun. Kritisk etnologi är inte enbart en hyllningsbok till honom utan också en kursbok och en bok som utifrån praktiska exempel från olika områden beskriver var etnologin står idag. Flera bidrag knyter an till frågor om etnicitet och förvaltning av identitet i ett mångkulturellt Sverige. Två av dem handlar om kulturarvspolitik och ett om feministisk etnologi. Bokens inledning diskuterar bl.a. hur politiskt engagemang i forskningen kan samexistera med ideal om objektivitet. Författarna till boken är etnologerna Barbro Blehr (red.), Maria Bäckman och Simon Ekström, Barbro Klein, Owe Ronström, Ann Runfors och Annick Sjögren.

Läs mer

Barbro Blehr

Kritisk etnologi