Anders Boglind

Utforska författaren

Anders Boglind står, tillsammans med Sven Eliæson och Per Månson, bakom boken Kapital, rationalitet och social sammanhållning .

Anders Boglind, sociolog med ett förflutet inom dåvarande P-linjen, är chef för kompetens- och ledarutvecklingen vid Volvo Personvagnar.