Asta Bolin

Utforska författaren

Asta Bolin är författare och kulturskribent. Hon lärde känna Einar Hylander 1945 på Terserus teaterskola i Stockholm. Båda lämnade senare teatern för annan konstutövning men deras vänskap fortsatte till Einar Hylanders död. Asta Bolin var skådespelerska på Dramaten och Uppsala Stadsteater, och hon förekom flitigt i radioteatern under 1950-talet. Hon gick över till skrivande verksamhet helt och hållet 1956 och har givit ut prosa, lyrik och essäer i bokform. I många år har hon skrivit om konst regelbundet i olika tidskrifter och kataloger, och var konstanmälare i Svenska Dagbladet mellan 1982 och 1985. Bland konstnärer hon porträtterat kan nämnas Elli Hemberg, Dagmar Norell, Torsten Renqvist, Liss Eriksson, Lars Millhagen, Peder Duke, Nils Gunnar Zander.Einar Hylanders konst har hon noga följt sedan begynnelsen. I Den tusende natten, det första större verket om denne konstnärs liv och arbete, skildrar hon insiktsfullt och engagerande en särpräglad människas väg till konsten.

Utgivning

Om boken

Einar Hylander (1913-89) var en särpräglad konstnär som blivit mest känd för sitt sista miljöverk: en lägenhet om 57 kvadratmeter på Narvavägen i Stockholm där allt är hållet i olika nyanser av vitt. Denna märkliga miljö donerades till Statens Konstmuseer och visas idag för allmänheten av Moderna Museet. En utställning med Einar Hylanders verk kommer att äga rum på Thielska Galleriet våren 2000. Nyligen var han representerad på den stora Carl Larsson-utställningen i London på Victoria and Albert Museum. Detta är den första boken om hans liv och verk.

Läs mer

Asta Bolin

Den tusende natten