Bo Bylund

Foto: Elisabeth Ohlson Wallén

Utforska författaren

Bo Bylund står, tillsammans med Lars Viklund, bakom flera böcker inom ämnet Arbetsrätt: Arbetsrätt i praktiken: en facklig handbok (utkommer i ny upplaga 2006), Arbetstidslagen och Anställningsskyddslagen. Bland övrig utgivning kan nämnas Rätt från början! Arbetsrättens grunder med praktikfall.

Bo Bylund är jurist och generaldirektör inom regeringskansliet. Han har tidigare varit generaldirektör för AMS, Banverket och Arbetarskyddsstyrelsen samt arbetat som förbundsjurist inom LO.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Bo Bylund

Anställningsskyddslagen