Deepak Chopra

Foto: Jeremiah Sullivan

Utforska författaren

Deepak Chopra, född i Indien, utbildad och bosatt i USA. Är den ledande talesmannen i Västvärlden för den allt större grupp läkare som kombinerar Västerlandets medicinska vetenskap med uråldrig österländsk läkekonst. Han är en av pionjärerna inom den nya gren av läkarvetenskapen som kallas sinnekroppmedicin. Genom föreläsningar och ett tjugotal böcker som fått spridning världen över har han kraftfullt bidragit till att öka medvetandet om att människans kropp, sinne och ande utgör ett odelbart helt. Denna holistiska syn erbjuder en ny, kreativ grund för förebyggande och behandling av sjukdom.Hösten 2000 utkom Chopras roman Ljusets herrar.How to know God, som Chopra skrivit tillsammans med David Greenberg, utkom våren 2001 på svenska.

Utgivning

Om boken

Efter att ha ägnat sig åt hälsofrågor skriver Chopra nu lika inspirerande om andlighet, vilket är logiskt då allt fler rön pekar mot att de två områdena är nära förenade. Texten är lätt att följa och fri från dogmer. "Du behöver inte vara religiös för att lära känna Gud" säger han något överraskande i sin kanske viktigaste och djärvaste bok hittills. I C G Jungs, Maslows och William James anda lyfter han fram själen som vårt väsens mest centrala element och länkar den andliga funktionen till människans grundläggande behov. Så visar han på en såväl biologisk som andlig utvecklingsväg för allt gudssökande - oavsett eventuell religiös tillhörighet.

Läs mer

Deepak Chopra

Lär känna Gud

Om boken

Den världsberömde läkaren och hälsofilosofen Deepak Chopra har skrivit en lika spännande som tankeväckande roman om en falsk Messias. Året är 1999. På en hjälpstation i Syrien arbetar den unge amerikanske läkaren Michael Aulden. En dag inkommer en svårt brännskadad patient, som innan han dör hinner berätta att hela hans by blivit ödelagd av hemska krafter. Michael trodde att han sett det mesta - krigets förfärande raseri, vanhelgade människokroppar, den djupaste smärta och den största förtvivlan, den värsta förstörelse människan var förmögen att åstadkomma. Men han var inte förberedd på den ondska han nu skulle få erfara. I en grotta någonstans i Irak har den unge mannen som kallas Profeten planerat en terror som skulle förvandla jorden till det mörkaste helvete, långt bortom våra värsta mardrömmar...

Läs mer

Ljusets herrar

Deepak Chopra

Ljusets herrar

Om boken

Trots avancerade behandlingsmetoder är hjärtinfarkt fortfarande en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden. Stress, ohälsosam kost, tobaks- och alkoholvanor bidrar till att öka riskerna för hjärtsjukdom. I Läkedom för hjärtat visar doktor Deepak Chopra hur vi kan avvärja hotet mot hjärtat och till och med vända den smygande sjukdomsprocessen genom att följa ett personligt avpassat hälsoprogram. Chopra utgår från den ayurvediska läkekonstens femtusenåriga principer som han på ett unikt sätt kombinerar med sin mångåriga erfarenhet som praktiserande läkare i USA.

Läs mer

Läkedom för hjärtat

Deepak Chopra

Läkedom för hjärtat