Monika Djerf-Pierre

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Spegla, granska, tolka handlar om hur nyhets- och samhällsprogrammen vuxit fram i radion och televisionen. Från starten 1925 har etermedierna utvecklats från att vara tidningsbranschens röst i etern med en enda nyhetssändning per dag till dagens konkurrensutsatta radio och TV med nyhetssändningar under hela dygnet. Boken beskriver också radioreportagets framväxt, radions roll under andra världskriget, den så kallade vänstervridningen i radio och TV på 1960- och 1970-talen, den politiska journalistikens expansion samt 1990-talets kommersiella journalistik. Texten sätter programverksamhetens förändring i ett samhällsperspektiv där journalistikens förhållande både till det omgivande samhället och till publiken behandlas. Här förmedlas vidare en rad fakta om redaktioner, programserier och enskilda radio- och TV-medarbetare under olika tidsperioder.

Spegla, granska, tolka är den sista delen i en trilogi som behandlar etermediernas historia. År 1998 publicerades den första volymen, Kampen om monopolet av professor Stig Hadenius, och år 1999 kom del två, Finrummet och lekstugan författad av professor Dag Nordmark.

Läs mer

Lennart Weibull, Monika Djerf-Pierre, Carl Åkesson

Spegla, granska, tolka