Katarina Dunér

Foto: Olle Holm

Utforska författaren

Katarina Dunér är konstskribent och TV-producent. Tillsammans med Sten Dunér har hon givit ut böckerna Den Gyllene Trädgården (2001) och Trädgården vid Drömmens (2005).

Utgivning

Om boken

En glänta i skogen med förfallna byggnader och igenvuxna marker, så såg det ut vid Drömmens i Småland när Sten och Katarina Dunér köpte ett gammalt kyrkohemman för en symbolisk summa i början av 1960-talet. Nu ? nästan femtio år senare ? finns i öppningen i skogen en trädgård med en stor gräsmatta, en köksträdgård, en kryddträdgård, en damm med en vitmålad bro, blomsterrabatter och flera trädgårdshus. I boken berättar författarna om hur de med barns och grannars hjälp har förvandlat gläntan i skogen till en trädgård. De har slagit meterhögt gräs med lie, huggit ner träd och burit sten, men de har också experimenterat med de motiv ur trädgårdskonstens historia som är deras stora inspirationskälla. Här, vid Drömmens, har de skapat sitt alldeles egna Versailles, med utsikt mot en kraftledningsgata, omgivet av ängar och hagar och av den täta, mörka granskogen. Boken illustreras med nytagna fotografier av Olle Holm och av äldre bilder. I boken finns även förteckningar över växterna i trädgården.

Läs mer

Sten Dunér, Katarina Dunér

Trädgården vid Drömmens

Om boken

Djupt nere i de småländska skogarna finns ett gammalt kyrkotorp med det poetiska namnet Drömmens. Man når dit på en slingrig skogsväg. Av det som skogen för några årtionden sedan var på god väg att ta över har Sten Dunér skapat en konstnärs trädgård med ett lusthus på en höjd, stråk av blå iris på våren och ängar som slås varje år i augusti. I sin bok har Sten och Katarina Dunér sammanställt sina trädgårdsord från Drömmens. Den gyllene trädgården är en kunskapsrik resa i tid och rum, från det småländska höglandet till de välkända trädgårdarna ute i Europa, från en bakgård i Stockholm till Japan och Kina. "Vårt syfte är att i första hand skapa ett språk för beskrivning och tolkning av trädgårdar som konst ur ett kulturhistoriskt, idéhistoriskt och filosofiskt perspektiv. Därför förekommer en del ord som normalt inte används i samband med trädgårdar. Vi vill på detta sätt visa att parker och trädgårdar tillhör den allmänna estetiken. Det är alltså varken fråga om en traditionell trädgårdshistoria eller om en handbok i trädgårdsodling, ty sådana böcker finns det redan mycket gott om."

Läs mer

Den gyllene Trädgården

Sten Dunér, Katarina Dunér

Den gyllene Trädgården