Erik Durschmied

Foto: Frank Bel

Utforska författaren

Erik Durschmied föddes i Wien 1930. Efter andra världskriget emigrerade han till Canada. Som radio- och TV-korrespondent för BBC och CBS har han rapporterat från krigsskådeplatserna i Vietnam, Iran, Irak, Belfast, Beirut, Chile, Kuba och Afghanistan. Han bor med sin familj i Paris och i Provence. Förutom Vädrets makt som handlar om hur naturkrafterna har förändrat historiens lopp, har Erik Durschmied skrivit Don't Shoot The Yanqui, Shooting Wars, Le Dernier Combat, The Hinge Factor och Blood of Revolution.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Erik Durschmied

Vädrets makt