Klas Eklund

Foto: Elisabeth Olsson

Utforska författaren

Klas Eklund (född 1952) är Senior Economist på SEB. Mellan 1994 och 2007 var han bankens chefekonom. Klas är också ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys, under ledning av kommissionens ordförande.
Klas Eklund utnämndes i november 2009 till adjungerad professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Under 1970-talet arbetade Klas Eklund som lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm, där han blev ekonomie licentiat i nationalekonomi. Avhandlingen handlade om långsiktiga tillväxt- och omvandlingsproblem i svensk ekonomi.
1982-90 arbetade Klas i kanslihuset. 1984-87 var han statsministerns ekonomisk-politiske rådgivare, 1987-89 var han planeringschef i finansdepartementet och suppleant i Riksbanksfullmäktige.1989 var han sekreterare i socialdemokraternas “90-talsgrupp”. 1990-91 var Klas ordförande i regeringens produktivitetsdelegation. Dess betänkande “Drivkrafter för produktivitet och välstånd” gav en analys av den svenska tillväxten och förslag till hur man skulle kunna få fart på Sverige.
Han har också varit vice ordförande i 5e AP-fonden och styrelseledamot i ABB Treasury Center Sweden, ordförande i ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, ledamot av SNS konjunkturråd, styrelseledamot i Carnegiestiftelsen, mm.

Klas Eklund är en flitig skribent och föredragshållare. 1982 gav han ut debattboken Den bistra sanningen om stundande kärva tider. Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och är översatt till bl.a ryska och kinesiska. Han har skrivit debattböcker om budgetunderskottet, skattesystemet, Tobinskatt och ekonomisk tillväxt. Klas har också publicerat närmare 800 artiklar i tidningar, tidskrifter och antologier.

Han har dessutom givit ut en deckare - Läckan (tillsammans med Karl G Sjödin) - som handlar om insideraffärer och mord i finansdepartementet. Den sändes senare som TV-serie.

2010 tilldelades Klas Eklund Jacob Palmstiernas stipendium om 100 000 kronor  för hans gedigna insatser under en lång följd av år som skribent inom områdena ekonomi- och klimatpolitik.
Juryn, bestående av instiftaren Jacob Palmstierna, författaren Bertil Ekerlid, förläggaren Bertil Torekull och Magnus Henriksson, beaktade särskilt Klas Eklunds folkupplysande arbete med böckerna Vår ekonomi och Vårt klimat samt installationsföreläsningen vid Lunds Universitet: Finanskrisen i teori och praktik. 

Se också författarens blogg och hemsida: www.klaseklund.se