Sven Eliason

Utforska författaren

Sven Eliæson står tillsammans med Anders Boglind och Per Månson bakom boken Kapital, rationalitet och social sammanhållning: en introduktion till klassisk samhällsteori. Han är också, tillsammans med Hans Lödén, redaktör för Nordisk säkerhetspolitik inför nya utmaningar.

Sven Eliæson har varit universitetslektor i samhällsvetenskap vid Stockholms universitet och docent vid Stockholms universitet. Han är sedan 2001 professor i sociologi vid universitetet i Warszawa.