Per Ellsberger

Utforska författaren

Per Ellsberger är född 1961 och bosatt i Helsingborg. Han är jurist och verksam som forskare i rättsvetenskap. Sina gedigna kunskaper om skotsk whisky och whiskyindustrins verksamhet har han bland annat skaffat sig genom ett flertal resor till Skottland. Han är medlem i och en av initiativtagarna till Swenska Whisky Associationen och medverkar ofta i branschtidningen Scotch Whisky News.

Utgivning

Om boken

Ett nytt standardverk om skotsk maltwhisky! Svensken Per Ellsberger har förvånat många garvade "still men" och destillatörer med sina stora kunskaper. Hans bok är ett komplett uppslagsverk om skotsk maltwhisky. Här finns detaljerade beskrivningar av whiskyns historia, tillverkningens alla steg, whiskyprovning, resebeskrivningar och tips för den som själv vill resa och besöka destillerierna, en i det närmaste komplett katalog över maltwhiskysorter och destillerier, whiskybolag och oberoende buteljerare med telefonnummer, adresser och beskrivningar av tillverkningen samt noteringar om vissa årgångars speciella kvalitet. "Att upptäcka och utforska den skotska maltwhiskyn är som en spännande upptäcktsresa. Under resans gång lär man sig inte bara om själva whiskyn, utan minst lika mycket om landet Skottland."

Läs mer

Per Ellsberger

Skotsk whisky