Jon Feilberg

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Lättöverskådlig och rikt illustrerad bok som berikar vistelsen i naturen. Här får hela familjen en perfekt introduktion till det svenska djur- och växtlivet.

Det här är boken för alla som vill veta vad det är för kryp, växt eller djur de har funnit, och som inte har ett omedelbart behov av en större fördjupning i ämnet.
Den som bara är uppmärksam nog kan hitta en hel del spännande livsformer och arter redan i den närmaste omgivningen. Det kan handla om en vacker blomma på ängen, ett kryp i trädgårdslandet eller en spindel på balkongen. Glädjen i att kunna namnge och lära känna de arter vi ser runt omkring oss är ofta stor och gör vistelsen i naturen mycket mer givande.
Här presenteras över fem hundra av de vanligaste svenska växt- och djurarterna med uppgifter om karaktärsdrag, levnadssätt och kännetecken. Möt våra vanligaste fåglar, fjärilar och spindlar, groddjur, fiskar och däggdjur. Lär dig känna igen de mest förekommande strandfynden, ängsblommorna, svamparna och träden.
Boken inleds med ett pedagogiskt kapitel om artbestämning av växter och djur. Här presenteras ett antal bestämningsnycklar som nybörjaren kan utgå ifrån och matnyttiga tips om var och när man har störst chans att stöta på en viss art.

Ur innehållet:
· Ormar och blötdjur
· Insekter och smådjur
· Fiskar
· Grod- och kräldjur
· Fåglar
· Växter och gräs
· Träd och buskar
· Svampar

Läs mer

Ulf Svedberg, Jon Feilberg

Svenska djur och växter

Om boken

Presenterar ca 800 av våra vanligaste växter med nytecknade, vackra och illustrativa bilder. Korta beskrivningar av varje växt; ibland även namnets betydelse och växtens användning; beskrivning av växtplats och uppgift om vilka månader växten blommar, hur vanlig den är och dess utbredning i landet. På varje uppslag finns en liten notis som berättar om växternas speciella biologi eller kulturhistoria. Avsnitt om växternas systematik, om fotosyntesen, insektsätande växter, parasiter, mykorrhiza, pollination, växternas spridning och deras försvarsmekanismer, införda växter, fredade växter m.m.

Läs mer

Våra vilda blommor

Ulf Svedberg, Jon Feilberg

Våra vilda blommor