Leif Eriksson

Utforska författaren

Leif Eriksson, född 1942, har studerat på linjen Grafisk form och illustration på Konstfack. Han har skrivit och illustrerat en lång rad faktaböcker för barn, till exempel Barnens naturbok - om våra djur och växter och Ärlans år - från vår till vår. Han är känd som en inspirerad och skicklig illustratör inte minst när det gäller djur och natur. Leif Eriksson är även en passionerad ornitolog. Han är ordförande i Föreningen Svenska Tecknare sedan många år. 1994 fick han Världsnaturfondens pris Årets Pandabok för Mattis Fågelbok.