Peter Gerdehag

Utforska författaren

Peter Gerdehag är en av landets mest kunniga naturfotografer. Hans långvariga dokumentation av det småländska landskapet har bland annat resulterat i Bondeboken, med text av Jan Danielsson.

Utgivning

Om boken

Bygden där vinden vände är en historia i ord och bild om Bråbygden, där människorna tagit saken i egna händer och förvandlat en avfolkningsbygd till en inflyttningsbygd och gör kraftfulla insatser för det levande landskapet och den biologiska mångfalden.

Här får du möta ett landskap som under nästan tusen år fått sin prägel av betande, trampande, gödslande och nötande kreatur - de aktörer som skapar det pastorala beteslandskapet. Det landskap som mer än något annat bär på människornas historia i vårt land och som på köpet bjuder på en oöverträffad biologisk mångfald av växter och djur.
Du får också möta bygdens människor. Bråbygden sjuder av liv tack vare sina invandrare, nybyggare och nytänkare, och har blivit en skogsbygd dit både människor och den biologiska mångfalden återvänder.
Bygden där vinden vände är en positiv och framåtsyftande bok för både entusiaster och tvivlare, och utsågs till Årets Pandabok år 2000.

"För oss naturvänner finns det mycket att öppna ögonen för och ta till sig i den värld som Bygden där vinden vände så fint beskriver. Människorna i boken har mycket att lära oss andra. Jag är övertygad om att årets Pandabok kommer att bli en fantastisk inspirationskälla för alla som önskar slå in på den väg som löper i harmoni genom naturen."

Lars Kristoferson, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Läs mer

Mårten Aronsson, Peter Gerdehag

Bygden där vinden vände