Erving Goffman

Utforska författaren

Erving Goffman är författaren bakom bl.a. följande titlar: Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, Stigma: den avvikandes roll och identitet*, Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor* samt När människor möts: studiet av det direkta samspelet mellan människor.

Erving Goffman var professor i antropologi och sociologi i Pennsylvania. Han var en internationellt erkänd auktoritet inom socialpsykologisk och sociologisk forskning. Hans styrka låg framför allt i förmågan att kartlägga människors samspel i mikrosociala situationer och att på ett levande och åskådligt sätt förmedla sina iakttagelser.

* Titeln finns som print-on-demand och trycks till vid beställning.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Erving Goffman

Jaget och maskerna