Ola Eriksson

Utforska författaren

Ola Eriksson är prefekt och universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ola Eriksson

Musiklära, gehörsträning, visharmonisering