Cary Hammarberg

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Doktor Cary Hammarbergs råd om hälsa och sjukdom, om kropp och själ, baserar sig på hans erfarenhet från mer än 100 000 patientbesök under 25 år. I sin bok beskriver han inte samtliga de tusentals sjukdomar vi människor kan drabbas av, utan väljer att fokusera på de hälsoproblem och sjukdomar som ständigt återkommer på mottagningen, dvs. på de som i praktiken utgör 95 procent av fallen! Doktor Hammarberg beskriver krämpor och sjukdomar, bakomliggande orsaker och botemedel. Han redogör för diagnosmetoder och berättar om betydelsen av olika blodprover etc. När det gäller uppkomstmekanismer diskuterar han också viktiga livsstilsfaktorer och relationsproblematik. Hur man bör äta och motionera, nyttan med träning och behovet av vila. Och våra kära laster - det gäller att avväga så att livet inte bara blir långt utan också trivsamt att leva! Man kan läsa boken från början till slut och/eller söka en viss krämpa eller ett visst problem i den detajerade innehållsförteckningen. Boken vänder sig till alla hälsointresserade, vare sig man bara är intresserad av att behålla sin goda hälsa, lider av småkrämpor eller har någon kronisk sjukdom och vill göra det bästa av sin situation. "Den här boken riktar sig till alla som tycker det är lika viktigt att ta hand om sin hälsa som det är att regelbundet lämna in bilen på besiktning och service", säger författaren själv. Doktor Cary Hammarberg har arbetat med kirurgi i öppenvård, idrottsmedicin och hälsofrågor i många år. Han har byggt upp HagalundsHälsan, en snabbt växande institution inom företagshälsovården.

Läs mer

Cary Hammarberg, Piroska Gegerfelt von

Doktorns bästa råd