Kerstin Gustafsson

Utforska författaren

Kerstin Gustafsson, som nu är pensionerad, har arbetat på TCO men också som ambassadråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor vid svenska ambassaden i Bonn.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Bo Ericson, Kerstin Gustafsson

Arbetsmiljölagen