Carl-Gustav Gyllenram

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vad styr upp- och nedgångarna på börsen? I en ny reviderad och utökad upplaga presenteras här med psykologisk och humoristisk klarsyn ett antal fallbeskrivningar, som klargör den stora roll psykologin spelar för aktiemarknadens beteende. Aktuella exempel på hur kunskap om aktiemarknadens psykologi kan användas för att göra bättre aktieaffärer. Boken har väckt välförtjänt intresse inte bara i Sverige; hösten 2000 utkommer en amerikansk upplaga på ansedda Wiley, till 2002 planeras en kinesisk upplaga!

Läs mer

Carl-Gustav Gyllenram

Aktiemarknadens psykologi