Jörgen Hansson

Utforska författaren

Jörgen Hansson är författare till en viktig nyhet 2005, Kompetens som konkurrensfördel. Andra exempel på hans författarskap är Skapande personalarbete och Den nya kunskaparna: att leda och leva med kunskap.

Jörgen Hansson har lång erfarenhet av lednings- och personalarbete. Han har arbetat som personaldirektör, bl.a. inom KF. Numera arbetar han som konsult med fokus på strategiskt personalarbete och kompetensutveckling.

Utgivning

Om boken

Jörgen Hansson presenterar här en formel som är till hjälp i arbetet med att höja ett företags kompetens. Valet mellan att forma, matcha, utmana eller köpa kompetens är kärnan i detta arbete, och hur det går till beskrivs med många exempel. Det gäller att öka företagets förmåga att attrahera medarbetare med rätt kompetens och att skapa förutsättningar som gör att medarbetare vill och får tillfälle att satsa sitt engagemang och sin kompetens.

Boken visar också hur de olika aktörerna - chefer, medarbetare och personalspecialister - kan agera för att utveckla och genomföra en kompetensstrategi som ökar företagets konkurrenskraft.

Läs mer

Jörgen Hansson

Kompetens som konkurrensfördel