Raimo Heino

Utforska författaren

Raimo Heino har lång erfarenhet som naturläkare och är en av förgrundsgestalterna inom naturläkekonsten i Sverige. Han utbildade sig till naturläkare i Tyskland och öppnade sin naturläkarpraktik i början av 70-talet. Senare läste han medicin i Uppsala, Han forskade inom centrala nervsystemet och undervisade i anatomi på Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.Vid sidan om sin verksamhet som forskare och naturläkare bildade han naturläkeföretaget Plantamed AB, där han använt sina praktiska och teoretiska kunskaper både från natur- och skolmedicinen till att utveckla växtbaserade naturläkemedel, homeopatiska läkemedel och kosttillskott.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Raimo Heino

Våra läkande växter