Simon Jennings

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Prismas målarskola är upplagd som en riktig målarskola, fylld med ateljéer där professionella konstnärer ger enskild handledning i en rad olika ämnen. Boken inleds med Var ska jag börja? - ett visuellt galleri fullt av alternativ, idéer, källmaterial och praktiska tips inom så vitt skilda områden som stilleben, blomstermålning, landskap, porträtt och fantasikomposition. Avdelning två, Vad ska jag måla?, är kärnan i boken. Här avslöjar de medverkande konstnärerna sina knep och tekniker, och förklarar hur de hanterar den utmaning som det innebär att måla en tavla. Avdelningen innehåller över 120 enskilda studier och fullstora målningar i alla de vanliga teknikerna. Den avslutande delen, Vad måste man veta?, ger detaljerad information om material och tekniker.

Läs mer

Simon Jennings

Prismas målarskola