Nils Landell

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

"Längst in i Kungsklippan öppnar sig plötsligt salar med miljontals kartor. Här ligger M 6. Beteckningen för tankarna till en hemlig underrättelsetjänst. Underrättelser om flydda tider. Hemliga ingångar till fjärran landskap." Så inleder Nils-Erik Landell sin bok Stockholmskartor. Här finns kartor från tidernas begynnelse fram till 1600-talet när Stockholm utvecklas till stormaktsstad. Här finns mängder av detaljkartor från 1700-talets livsnjutande sekel när då naturen skulle nyttiggöras i stora trädgårdar och och exotiska odlingar. Där finns kartan över Tegnérlunden med hampstamp och sädeskvarn. Där finns den kristallklart tecknade och kolorerade kartan över kvarteret Fatbursholmen vid Fatburssjön. Idag är hela sjön försvunnen men minnet av den dröjer sig kvar i Fatbursparken. Nils-Erik Landell låter kartorna växa fram i takt med staden. Här träder det nya Stockholm fram under 1880-talet då esplanader byggs för luft och ljus. Han låter oss möta funktionalisternas glatt färggranna kartor från 1930- och 40-talen. En omväxlande stad som vuxit fram i samspel med bergen och vattnen.

Läs mer

Nils Landell

Stockholmskartor