David Landes

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Varför somliga är så rika och andra så fattiga. Vad är det som gör att ekonomin i vissa länder växer sig stark medan den förblir svag i andra? Med utgångspunkt i Adam Smiths The Wealth of Nations berättar David S. Landes en fascinerande historia om hur välstånd och ekonomisk makt skapas, hur länder blir vinnare eller förlorare och om nationers ekonomiska uppgång och fall. Landes hävdar att de öppna västerländska samhällena tidigt blev framgångsrika genom sin inriktning på arbete och kunskap, vilket ledde till ökad produktivitet och utveckling av ny teknik. Här fanns uppfinningsförmåga och man utnyttjade samlade erfarenheter från såväl krig som olika industrier. Även banala uppfinningar som glasögonen och klockan kunde på sin tid förskjuta den ekonomiska maktbalansen. Dagens ekonomiska vinnare har använt samma framgångsmall, medan mindre framgångsrika efterföljare på något sätt misslyckats med att kopiera konceptet. "Truly wonderful. No question that this will establish David Landes as preeminent in his field and in his time." John Kenneth Galbriath David S. Landes besöker Sverige (Stockholm och Karlstad) 13-15 oktober. Deltar i historiedagarna i Karlstad. David Landes är professor emeritus i historia och ekonomi vid Harvard University. Förord av Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Läs mer

David Landes

Nationers välstånd och fattigdom