Ference Marton

Utforska författaren

Ference Marton står, tillsammans med Dai Hounsell och Noel Entwistle, bakom boken Hur vi lär. Ytterligare elva forskare ingår i den svensk-engelska grupp som står bakom denna bok. Han har också skrivit boken Inlärning och omvärldsuppfattning m.fl.

Ference Marton är professor emeritus vid Institutionen för lärande och undervisning vid Göteborgs universitet. Han har också varit gästprofessor vid universitetet i Hong Kong under ett antal år.