Per Månson

Utforska författaren

Per Månson står, tillsammans med Anders Boglind och Sven Eliæson, bakom boken Kapital, rationalitet och social sammanhållning: en introduktion till klassisk samhällsteori. Andra exempel på hans författarskap är Båten i parken: en introduktion till samhällsstudier och ett flertal böcker om Karl Marx. Han har också varit redaktör för Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker.

Per Månson, docent i sociologi, arbetar vid Centrum för studier av Ryssland och östra Europa vid Göteborgs universitet.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Per Månson

Moderna samhällsteorier