David Peters

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Hela familjens läkarbok! Bokens fyra delar behandlar hälsoproblem, alternativmedicin, hälsosam mat och första hjälpen. Läkarboken för hela familjen med både traditionell medicin och alternativ. Här ges råd till bot och behandling vid en lång rad sjukdomar och åkommor; råd om alternativbehandling, hälsosam mat och första hjälpen - begreppet "hälsa" beskrivs i ett helhetsperspektiv. Faktarutor lyfter fram väsentligheter och komplicerade sammanhang som beskrivs i texten. Tabeller ger snabb och detaljerad information. Boken är faktagranskad och anpassad till svenska förhållanden och svensk sjukvård av läkarparet Tommie och Helena Olofsson.

Läs mer

David Peters

Prismas stora bok om hälsa